Bản in cho chủ đề

Nhấn vào đây để xem chủ đề ở nguyên bản

BenTreHome Forums _ NHẮN TIN _ Nhắn

Gửi bởi: NhaQue Jun 14 2011, 07:24 PMNhắn

Sáng nay đi dạo một vòng
Ghé trang "SINH NHỰT" xem trong xét ngoài
Không ai đẻ rớt tháng nầy
Giỏ hoa dành chúc treo hoài muốn khô
Ngày sương hứng... tối đem vô
Bởi bông công khó lén vồ khắp nơi

Tháng Bảy cũng sắp tới rồi
Gởi cô Hồng Hạnh... còn tôi nhắc lần
Anh em bạn hữu xa gần
TÂY-TA tháng TÁM ngày RẰM nhớ nha!
Hôm nay tuyên bố nhận quà
Bởi vì bài vở... hình bà con quên!

NhàQuê 14-06-2011


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)