IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Bỏ Dấu Sắc, Huyền, Hỏi, Ng, Nặng, Trong Việt Ngữ
NhaQue
post Jan 1 2006, 11:29 PM
Gửi vào: #1


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8QUOTE


NhQu đề nghị một số nguyn tắc bỏ cc dấu Sắc ('), Huyền (`), Hỏi (?), Ng (~), Nặng (.) khi viết Việt Ngữ v nhờ sự đng gp chung của cc bạn quan tm.


Ề NGHỊ: Cch bỏ dấu Sắc ('), Huyền (`), Hỏi (?), Ng (~) v Nặng (.) khi viết Việt Ngữ


Phần A: Cc qui ước

1) Nguyn m:

- ơn : a, e, i, o, u, y

- Kp: ( Nguyn m c dấu ) ă, , , , ơ, ư


2) - Dấu Sắc, Huyền, Hỏi, Ng chỉ bỏ bn trn nguyn m, trn dấu của nguyn m kp nếu c.

- Dấu Nặng chỉ bỏ bn dưới Nguyn m.


3) Trường hợp đặc biệt của QU v GI

**- Bộ QU lun được xem chung l phụ m ( tức U khng đng vai tr Nguyn m trong trường hợp nầy).

Th dụ: Viết Qu chứ khng viết Qa

**- Bộ GI l phụ m chỉ khi no GI cn nguyn m khc đi liền sau.

Th dụ: Gi, Giạ, Giả, Gi ...

Th dụ: G, Gn dấu phải bỏ ở nguyn m i v sau GI khng c nguyn m no đi liền sau
Phần B: Cc nguyn tắc bỏ cc dấu Sắc, Huyền, Hỏi, Ng, Nặng.

1) Trong chữ Tận cng l Phụ m

Bỏ dấu ở Nguyn m no d đơn hay kp đứng liền trước Phụ m.

Th dụ: Long, Huỳnh, oản, Nguyễn, Nguyệt, Onh

2) Trong chữ Tận cng l Nguyn m

Bỏ dấu theo thứ tự ưu tin sau đy:

**- Ưu tin 1: Bỏ dấu ở Nguyn m duy nhất trong chữ đ.

Th dụ: B, Ng, .....

**- Ưu tin 2: Bỏ dấu ở Nguyn m kp đứng cht.

Th dụ: Huế, Tuệ, Thuở ....

**- Ưu tin 3: Kỳ dư bỏ dấu ở Nguyn m no d đơn hay kp đứng p cht.

Th dụ: Loi, Rượu, Mưỡu, Dầu, o, Lũy, Tủi ...HẾT

--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jan 18 2019, 08:43 PM
Gửi vào: #2


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

S?U T?M


DNG D?U H?I NG

ch? nh?c ci c? b?n d? nh? ?? vi?t chnh t? t??ng ??i ?n v h?n ch? l?i ? m?c th?p nh?t .

1 . DNG T? LY THEO QUI ??C :

D?u H?i ?i v?i S?c v Ngang .
D?u Ng ?i v?i Huy?n v N?ng .

H?I + S?C :
G?i g?m , th?n th?c , r?i rc , kho?nh kh?c , r? rng , t? t? , c?nh co , s?ng s?t , h?o hn , ph?n phc , ph?n khng , r?a ry , qu? quy?t , kh?ng khi?p , kh?e kho?n , nh?m nh , l? lot , l?nh lt , b?o b?i , th??ng th?c , th?ng th?n , th?ng th?t , hi?n hch , nh? nh?n , ch?i chu?t , r? rch , ph?ng ph?t , l? l??t , b? bng , s?n xu?t .
Mt m? , s?c s?o , m?ng m? , v?t v? , h?i h? , h?n h? , x?i x? , bng b?y , nng n?y , s?p s?a , s?m s?a , h?t h?i , l?p l?ng , khc khu?u , t l? , rc r??i , tr?ng tr?i , c?ng c?i , sng s?a , s?n s?m , x?p x? , lm l?nh , lu l?nh , ng?n ng?i , ch?ng ch?i , h?t ho?ng , r?n r?i , t?c t??i , chi nh?i , nh?c nh? , n?c n? , s?n s? , ng?t ng??ng , th?c th?m , th?p th?m , tr?c tr? , tro tr? , bo b? , ngi ng? , g?t g?ng , km c?i , kh?p kh?nh , cu k?nh , khu kh?nh , th?t th?u , kh?n kh? , tn t?nh , ngng ngu?y .

H?I + NGANG :
Nh? nhen , nh?n nh? , ng?n ng? , v?n v? , l?ng l? , l? loi , h?i han , n? nang , n? nang , ng?n ngang , d? dang , gi?i giang , s?a sang , th? than , m?ng manh , ch?n chu , d?ng d?ng , tr? treo , t? t?i , b? b , m?i m , ch? che , b?nh bao , h?m hiu , ph?ng phiu , kh?ng khiu , r?i ro , m?a mai , tr? trung , ngh? ng?i , ng? ngh , t? t , x? xin , ng? nghing , ??o ?in , hi?n nhin , l? loi , th?nh th?i , s?n sinh .
D? d? , ch?m ch? , n?n n? , th? th? , thon th? , thoang tho?ng , trong tr?o , tr?n tr? , vui v? , th? th?n , thanh th?n , m?n m?n , x?m x?a , lu l?ng , h? h?ng , c?ng th?ng , dai d?ng , xy x?m , san s? , xoay s? , h?m h? , xa x? , ngoe ngu?y , phe ph?y , ?ng ?? , tanh t??i , ch?ng h?ng , tiu ngh?u , sang s?ng , nham nh? , chao ??o , gy g? , s? h? , c? s? , tin t??ng , n?ng n? , c?a c?m , th?m th?m , ??a ??y , t?ng t?ng , say x?n

NG + HUY?N :
B? bng , v?y vng , nn n , v?ng vng , ??y ? , ph? phng , bo bng , s? sng , v? v? , r rng , v? v?i , s?ng s? , ng? ngng , h?n ho , hi hng , s?n sng , k? cng , no n? , kh? khng , m? mng , l? lng .
G?n g?i , li?u l?nh , l?m l?i , gn gi? , bu?n b , t?m t , su?ng s , r?u r? , th? th?n , h? h?ng , sm s? , xong x?nh , ph ph?n , b?a bi , th?a thi , ngh? ng?ng , l?ng l?y , ru?ng r?y , l? l?ng , ??ng ??ng , m m?m , l?m l?i , nhn nh, b?ng h?u.

NG + N?NG :
Lng m?n , l? l?t , hm h?i , nh?n nh?n , l? l?c , l?i l?c , r? r??i , l??ng l? , ch?m ch? , nh nh?n , m?u m?c , ch?ng ch?c , dng d?c , d? d?i , ci c? , nho nho?t , k?o k?t , k?u k?t , nh? nh?i , r r?t , l?n l?n
G?n gh? , ng?o ngh? , v?m v? , l?ng l? , l?nh l?o , b?c b?o , s?c s? , r?c r? , r?n r , v?i v , nghi?t ng , h?u h? , h?u h?nh , ng? ngh?nh , g?t g?m , h?t h?ng , d?a d?m , nh? nhm , b?p bm , ch?p ch?ng , m?nh m? , ch?t ch? , s?ch s? , ng?t ngh?o , kh?p khi?ng , ??c ??o , ru?ng r?y , gi?c gi , gi?t gi? , gi?n d?i , b? b?m , d?y d? , g?p g? , d? d? , l? l?m , r?ng ri , t?c t?u , nh?c nh , d?n d? , r?ng r? , r?u r .

* T? KP L T? TH??NG ?I M?T C?P D?U H?I HO?C NG .

L ch , b? b , b?n l?n , b? ng? , m? mn , d? di , c?n c?n , l?ng th?ng , ng?m ngh? , l? l , l?o ??o , nhng nh?o , m?m m?m , m?u m , v?nh vi?n , nh?u nho .

Th? th? , ??ng ??nh , l? t? , c?a c?i , l?m b?m , l?m c?m , l?m nh?m , h? h? , k? l? , nh?ng nh?nh , l?ng c?ng , th?nh tho?ng , l?o ??o , t? m? , th? th? , l?ng v?ng , r?ng r?nh , lo?ng xo?ng , h?n h?n , l?ng l?ng , l?ng l?o , l?i nh?i , t?m t?m , b?n r?n , x?i l?i , t?n m?n , l?n qu?n , th?n m?n , ch?n l?n , gi? l? , b?i ho?i , b?i h?i , l?n th?n , l?m ch?m , r? r? , th?ng th?ng , b?m b?m , nh?m nh?m , xi?ng ni?ng , l?y b?y

2 . T? NGUYN M : D?U H?I

?a , ?i , ?ng , ?u , ?ng , ? , ?n , ?ng , ? , ?y , ?n ?n , ong ?ng , im ?m , m ? , ?p ? , ?o ?nh , ?n ? , m ? , oi ? , yn ? , ng ? , ?n , an ?i , ? i , ?m ??t , ? , u? o?i , t ?i , ?n ?n , oan u?ng , ?ng ?ng , ? ? , o?n t t , ?o l? , ? r? , y?u ?i?u , ?u xu , ?m ??m , uy?n chuy?n , quan ?i , o?n xi , y?m tr? ( tr? : ?nh , ??n , ?m , ?m )


3 . T? HN VI?T B?T ??U L M , N , NH , L , V , D , NG TH D?U NG , CC CH? KHC D?U H?I .

Ghi nh? 7 ch? ny b?ng cu Mnh Nn Nh? L Vi?t D?u Ng

M : M? nhn , M?u gio , M ?o , Mn nguy?n , Mng x , Mnh l?c , M?n cn , Mi?n nhi?m , Mo m?
N : No b? , N? nhi , Non hoa , N? l?c , N ( truy n )
NH : Nh?n tm , Nhn ti?n , Nhi?u lo?n , Nh? m?u , Nh nh?c , Nh nh?n , Nhuy?n th? , Nh? ( m?c nh? ) , Nh??ng ( th? nh??ng)
L : Lo gia , L? nghi , L?nh h?i , L?i l?c , L? khch , Lng t? , L??ng tnh , Lnh ??a , Lu? thnh , Lm nguy?t , L?m li?t
V : Vn h?i , Vi?n x? , V? ??i , V s? , V? trang , V?nh h?ng , V?ng chi
D : Di?m phc , D?ng kh , D??ng d?c , D? nhin , Dng d?c , Di?u hnh , D ngo?i , D tm , Di?n thuy?t
NG : Ngh?a hi?p , Ng? c?c , Ng? h? , Ng?u nhin , Nghi?m nhin , Ng??ng m? , Ng ( b?n ng )


4 . H? V TR?NG T? : D?U NG
H? Nguy?n , V , V? , ?? , Don , L? , L , M , Li?u , Nh?
C?ng , v?n , s? , mi , ? , nh?ng , h?i , h? , l? ra , m?i , n?a , d?u


5 . DNG D?U B?NG CCH SUY LU?N THEO NGH?A . V d? :

N?I N?I :
Ch? s? tr?i ln h?n m?c bnh th??ng th d?u h?i ( n?i tr?i , n?i b?t , n?i danh , n?i ti?ng , n?i m?n , n?i gn , n?i ?in , n?i gi?n , n?i xung , n?i h?ng , n?i sng , n?i b?t , n?i d?y , ch? n?i , nng n?i , lm n?i , tri n?i , h?t ni n?i , ch?u h?t n?i , gnh khng n?i )
Ci no mang tnh bi?u c?m th d?u ng ( kh? n?i , ??n n?i no , lm g nn n?i , n?i lng , n?i ni?m , n?i ??c ao , n?i nh?c , n?i oan , n?i h?n , n?i nh? )

NGH? NGH? :
Lin quan ??n s? d?ng l?i m?t ho?t ??ng th d?u h?i ( ngh? ng?i , ngh? h?c , ngh? vi?c , ngh? h , ngh? l? , ngh? m?t , ngh? d??ng , ngh? ch?i , ngh? mt , ngh? th? , nghim ngh? , nh ngh? , an ngh? )
Th? hi?n c?m xc suy ngh? th d?u ng ( ngh? ng?i , suy ngh? , ng?m ngh? , ngh? cch , th?m ngh? , ngh? qu?n , ngh? b?y , c?n ngh? )

M?NH MNH :
Ci no g?i hnh dng th d?u h?i ( m?nh tr?ng , m?nh ru?ng , m?nh v??n , m?nh ??t , m?nh x??ng , m?nh snh , m?nh v? , m?nh kh?nh , m?nh mai , m?nh kh?n , m?nh o , m?nh v , m?nh tnh , m?ng m?nh )
Th? hi?n tnh ch?t th d?u ng ( d?ng mnh , mnh li?t , ranh mnh , ma mnh , mnh h? , mnh th , mnh l?c ..)

K? K? :
G?n v?i b?n thn con ng??i th d?u h?i ( k? v?t , k? ni?m , k? lu?t , k? l?c , k? y?u , ch k? , t? k? , v? k? , tri k? , th? k? , th?p k? )
G?n v?i k? thu?t , trnh ?? thao tc th d?u ng ( K? ngh? , k? n?ng , k? x?o , k? thu?t , k? s? , k? n? , k? l??ng , k? cng , k? tnh , ngh? k? , gi?u k? , tuy?t k? )

CH :

Qui ??c c? b?n ch? khng tuy?t ??i , v?n c m?t s? t? ngo?i l? khng theo qui ??c trn nh? :

H?I + N?NG : H? t?c, h? b?i.

ch? n?a vi?t d?u ng trong ?a s? tr??ng h?p, ch? khi ni v? s? l??ng chia hai nh? phn n?a, m?t n?a, th vi?t d?u h?i.

Bi vi?t c th? h?u ch (??) cho nh?ng ai th??ng ph?m l?i chnh t? h?i ng. Tuy nhin, ph?i nn ni r h?n l lu?t tr?c, b?ng th??ng ?i km theo v?i d?u h?i v n?ng huy?n th th??ng ?i km v?i d?u ng th ch? nn p d?ng v?i ch? kp thu?n Vi?t m thi. Cn n?u l nh?ng t? kp Hn Vi?t th quy lu?t ? khng c ???c hi?u nghi?m cho l?m. Ti xin cho th d?:

V d? nh? ch? s?n xu?t (??) ? trn l ti?ng Hn Vi?t v tnh c? n ?i theo ci lu?t b?ng, tr?c. Tuy nhin, n?u l c?ng s?n (??) hay ti s?n (??) th n l?i khng c h?p v?i lu?t huy?n n?ng!

L do l v ch? Hn Vi?t khng h? thay ??i t? h?i sang ng hay ng??c l?i, khi ci ch? ? ?i k?p v?i nh?ng ch? c nh?ng d?u khc nhau.

M?t khi ch? s?n ? ???c vi?t v?i d?u h?i r?i th cho d n c ?i k?p v?i d?u g ?i n?a th n v?n ph?i vi?t v?i d?u h?i m thi.

Gi?ng nh? ch? ph?n ?ng (??) th l ?ng v?i quy lu?t, d?u h?i ?i km v?i d?u s?c, nh?ng ph?n h?i (??) th khng theo quy lu?t v vi?t v?i d?u h?i, nh?ng l?i ?i km theo v?i d?u huy?n !--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 26th March 2019 - 09:49 AM