Bản in cho chủ đề

Nhấn vào đây để xem chủ đề ở nguyên bản

BenTreHome Forums _ CHÚC MỪNG XUÂN & NĂM MỚI "KỶ HỢI" _ TIỆC TÂN NIÊN

Gửi bởi: NhaQue Feb 22 2018, 11:13 PM
HỘI ÁI HỮU BẾN TRE - KIẾN HÒA


Mời Tiệc Tân Niên "Mậu Tuất"10:30AM Mar 18, 2018 Tại Nhà Hàng PARACEL SEAFOOD


15583 Brookhurst Street


Westminster, CA 92683


Tel: (714) 775 - 3077Gửi bởi: NhaQue Mar 14 2018, 08:50 PMHỘI ÁI HỮU BẾN TRE - KIẾN HÒAMời Tiệc Tân Niên "Mậu Tuất"

10:30AM Mar 18, 2018 Tại Nhà Hàng PARACEL SEAFOOD

15583 Brookhurst Street

Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775 - 3077

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)