IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> TH? H? CHS1956/THKH, Thnh L?p BTH
NhaQue
post Mar 16 2014, 11:28 PM
Gửi vào: #1


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8QUOTE


S? ?I?M DANH

(X?p theo th? t? Tn)
T?i Hng: 77
Hu?nh Ng?c ?nh (TX,USA), Nguy?n Th? Kim ?nh (Si Gn, VN) H? V?n ?n (MO,USA),

Tr?n V?n B? (TpB?nTre,VN), Ph?m Duy Bnh (1957, h?c nh?y, Tp B?n Tre)

L Kim C?n (B?o L?c,VN), Lai V?n Ch?m (M? Tho, VN), Nguy?n Tr??ng Ch?ng (SiGn, VN), Nguy?n Tr?ng Ch?t (1957, h?c nh?y, Australia), Nguy?n V?n Chiu (1955, CA-USA), Nguy?n H?ng Cn (FL, USA), Nguy?n Th? C?t (TpB?nTre,VN), Bi Tr?ng C??ng (Australia),

Nguy?n ?ng Danh (Australia), Nguy?n Ng?c ?i?n (Chu Thnh, B?nTre,VN), Nguy?n Ng?c i?p (FL,USA),Yn Th? Ng?c ?i?p (SiGn,VN)

H? Th? G?m (SiGn, VN)

Nguy?n V?n Hai (CA,USA), L T? H?i (TX,USA), Nguy?n Trung H?u (CA, USA), Nguy?n V?n H? (TpB?nTre,VN), ? V?n Hong (TX,USA), V Kim H?ng (PA,USA), Nguy?n Phi H?ng (Chu Thnh,B?nTre,VN), Tr??ng Qu?c H?ng-Nguy?n Thy Hu? (CA,USA), Nguy?n ? Hun (Australia), Ng? Kim Hu (TpB?nTre,VN) , V Th? Ng?c Hu? (NC,USA),

Nguy?n Th? Jacqueline (TpB?nTre,VN),

Nguy?n Thanh Khi?t (TpB?nTre,VN), Nguy?n V?n Ki?u (PA, USA), Tr?n V?n K (TpB?nTre,VN),

?? ... Lan (Australia), Hu?nh Thanh L (L??ng Qu?i, B?n Tre), Nguy?n Duy Lim (Germany), Nguy?n Hi?u Lim (FL,USA), Nguy?n Thanh Lim (TpB?nTre,VN), Phan V?n Ly (Phong M?, Gi?ng Trm, B?nTre)

Tr?n Th? Manh Manh (VA,USA), Ph?m Cng Minh (TpB?nTre,VN),

D??ng Thnh N?m (GA,USA), Tr?n Ki?u Nga (CA,USA), Nguy?n V?n Ng? (Utah, USA), Nguy?n V?n Nim(PA,USA),

Nguy?n Tr?ng Ph?m (Australia), H? V?n Ph??c (TX,USA), Nguy?n th? Ph??ng (CA,USA),

L Xun Quang (CA,USA),

Tr?n Th? Sng (FL,USA), L V?n Sm (M?Tho,VN), Nguy?n V?n S?n (Bnh D??ng,VN), Nguy?n V?n Su?t (M? Cy B?c, B?nTre,VN),

Tr?n V?n Ti (SiGn,VN), Hu?nh V?n Tnh (TpB?nTre,VN), Nguy?n B T?i (TpB?nTre,VN), H? Nguy?t Tm (B?n Tre, VN), Hu?nh Ng?c Th?ch (NY,USA), ? Th? Thanh (OR,USA), Hu?nh Th? Th?o (C?n Th? VN), L T?n Thi?n (Australia), Nguy?n V?n Thn (TpB?nTre,VN), Nguy?n V?n Trai (SiGn,VN), Ph?m Thnh Tr (M? Cy B?c, BT,VN), V Th? Tri?u (WA,USA), D??ng V?n Trinh (MN,USA), Tr?n Bnh Tr?ng (CT,USA),Phan Th? Trung (1957, h?c nh?y, Ontario-Canada) Tr?n V?n T? (CT,USA), L Th? T??i (NY, USA)

L V?n ?ng (SiGn,VN),

Phan Thanh Vn (1955, Tp B?n Tre), Kim S?n Vi?t (OK,USA),

Tr?n V?n Xun (TpB?nTre,VN),

L Th? H?ng Y?n (England)


Khng Nh?n ???c Tin: 96
M Be, Tr?n V?n Be, Nguy?n V?n B, Hu?nh V?n B?n, Hu?nh Th? Bi?u

V Th? ?u C?nh, Hu?nh Cng Chnh, H? Ng?c Chm, Tr?n Minh Chu, Phan Ng?c Chu (1957, h?c nh?y), Mai K? Ch, Hu?nh V?n Chi?n, H V?n Cho, Nguy?n V?n Ch?i,

Nguy?n Ng?c Diu, Bi Th? Kim Dung, V Th? M? Dung, Nguy?n Thi Dung, ?inh Th? Anh ?o, Nguy?n T?n ?ua,

Nguy?n Th? Thu H, Hu?nh Minh H?i, Nguy?n Thanh H?i (t? th?c vo),Nguy?n V?n H?i, Hu?nh Kh?c Hi?p, Tri?u V?n Hoa, Nguy?n Thanh Ha, L Minh Hong, Nguy?n V?n H?ng, Nguy?n Th? Hu?, Nguy?n V?n Hng (Paul),

Nguy?n V?n Khng, Tr?n V?n Khoi, L?u V?n Kim,

Nguy?n Th? Lan, L?c V?n Lang, Nguy?n V?n Lm, ??ng C?m L?, Nguy?n V?n Lim, Nguy?n Th? Li?u, Nguy?n V?n Long, Nguy?n Ph??c L?c, L Th? Ln,

H? V?n Mi?ng,

Nguy?n Th? Kim Ng?c, Kim Ng?c, Nguy?n V?n Ngh?a (Ch a), V V?n Ngn, Nguy?n Th? Nhi, Nguy?n Th? Nh?t, Cao nh Nguy?t

Tr?n Tr?ng Phu, ???ng Ng?c Ph??c, V Th? Ph??c, Nguy?n Th? Ph??ng (Pauline)

L T?n Quang, Tr?n Th? Quang, Hu?nh Th? Qu?

?on V?n Ri, Phan V?n Ri,

Phan Cng Sang (r?), Tr?n V?n S?, Tr?n Th? S??ng (1955)

Hu?nh Ti, Tr?n B T?i, L V?n To, L Trung Tm (1955), Nguy?n V?n Th?ch, Don V?n Thanh, Tr?n Minh Thnh, L??ng V?n Thnh, Nguy?n V?n Th?ng, Nguy?n Th? Kim Thoa, Hu?nh V?n Thon (1955), ??ng Thnh Th?, Nguy?n Th? Thu, L Kim Th?y, .... Th?y (B Gi Tr?u), Nguy?n Sinh T?, Nguy?n T??ng Tri, L V?n Tr?ng, Tr?n V?n Tr?ng, Tr?n Kim Trung, ..... H?ng Tuy?t, Nguy?n Th? Tuy?t, Nguy?n V?n T?ng, Nguy?n V?n T??ng,

Nguy?n Th? t (t x?t)

Tr?n V?n Vang, Bi Thanh Vn, Ph?m Thnh V?n,

Nguy?n Th? X, Nguy?n V?n Xinh,

?inh Th? Xun, ?on Ti?t Xun (nam),

D??ng (?) Th? Y?n


Qu C?: 45Nguy?n Th? Xun Anh, ??ng Ng?c ?n,

?inh V?n Ba, H? V?n B?ch, V V?n Bi?n, Hu?nh Th? B?,

Nguy?n V?n Cao, Ph?m C? C?u,

Hu?nh ?nh ??i, ?o Pht ??t, Ph?m Kim ?, V H?u ??, Phan Th? Ng?c ?i?p, D??ng Minh ??c, Ng V?n ??c

Tr??ng Th? Gh?t

L V?n Hai, Ng V?n H?i, Ph?m Th? H?nh (1955 chuy?n v? tr??ng), H? H?o Hi?p, Nguy?n Minh Hong (1955), ?? V?n H?ng, D??ng V?n H??ng,

L V?n Khai,

Hu?nh Hoa M?ng,

Nguy?n Kh??ng Nhn, Nguy?n V?n Nh, Nguy?n V?n Nghi?p, Hu?nh Th? Nh? Ng?c, ??ng Nh? Nguy?n, ?? Quang Nui,

Ph?m Duy Khim, Nguy?n Th? Kim Ki?u,

Nguy?n V?n Ph, Hu?nh V?n Ph?ng, Hu?nh (L ?) H?u Ph??c,

H? Ng?c Snh,

L Thu Thin, L Th? Th??ng, Phan Cng Th??ng, Nguy?n Ph??c T?n, ?? Quang Tr?n, ?? Quang Tr??ng, V V?n Tr?, ....

Nguy?n Cng Vn


** V cn ?ang b? tc, nn ch?a x?p ??u ??n !

Ph?n ?ng thu?c l?p ?? ng? 3 trong 6 l?p ?? ng?... c?a Nin h?c 1958 - 1959
HNH ?NH


X?p Th? T? Theo H?:Bc S? BI TR?NG C??NG, Queenland, Australia, Sng L?p Vin BTHD??NG THNH N?M (N?m Nheo), Georgia, USAD??NG V?N TRINH, Minnesota, USA?INH TH? XUN,?? QUANG TR?N, SiGn, Vi?tNam, Sng L?p Vin BTH, Admin
(Mn ph?n 19-08-2014 t?i Si Gn, Vi?t Nam)D??NG V?N H??NG, Giao Long, B?n Tre, VN
Mn Ph?n N?m 2011
--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Mar 16 2014, 11:49 PM
Gửi vào: #2


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

X?p Th? T? Theo H?:
H? NG?C SNH, C Mau, Vi?t Nam
Mn Ph?n N?m 2013
H? V?N ?N (T??ng Lam), Missouri, USABc S? HU?NH ?NH ??I, SiGn, Vi?t Nam
(Qua ??i Nov 04, 2015, SiGn)HU?NH NG?C ?NH, Texas, USAHU?NH NG?C TH?CH, NewYork, USAHU?NH V?N TNH, Minnesota, USALAI V?N CH?M, M? Tho, Vi?tNamL KIM C?N, B?o L?c, Vi?tNamL T?N THI?N, Northern Territory, Australia, Sng L?p Vin BTHL TH? TH??NG, B?n Tre,Vi?t Nam
Mn Ph?n N?m 2010

--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Mar 17 2014, 12:05 AM
Gửi vào: #3


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

X?p Th? T? Theo H?:
L T? H?I, Texas, USAL V?N SM, M? Tho, Vi?tNamNG V?N ??C, B?n Tre, VietNam
Mn ph?n Ngy 30-10-2016 t?i Chu H?ng, B?n TreNG? KIM HU, B?n Tre, VietNamNGUY?N B T?I, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N DUY LIM, GermanyNGUY?N ??NG DANH, New South Wales, AUS,
Sng L?p Vin BTH, Moderator, First AdminNGUY?N JACQUELINE, B?n Tre, VietNamNGUY?N HI?U LIM (Lim Mun), Florida, USANGUY?N H?NG CN, Florida, USA--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 04:28 AM
Gửi vào: #4


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
NGUY?N CNG VN,(Vn B?u), B?n Tre, Vi?t Nam

Mn Ph?n n?m 2012
NGUY?N KH??NG NHN, M? Tho, Vi?tNamNGUY?N NG?C ?I?N, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N NG?C ?I?P, Florida, USANGUY?N NG?C LI?U, (con th?y hi?u tr??ng Nguy?n V?n Trinh)NGUY?N PHI H?NG, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N PH??C T?N,Ban M Thu?c, Vi?t Nam
Mn Ph?n n?m 2010NGUY?N THANH KHI?T, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N THANH LIM (Ch? B?ng Lai), B?n Tre, Vi?tNam
NGUY?N TH? C?T, B?n Tre, Vi?t Nam

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 04:48 AM
Gửi vào: #5


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
NGUY?N TH? DUNG,NGUY?N TH? G?M,NGUY?N TH? PH??NG, California, USANGUY?N TR?NG PH?M, New South Wales, AustraliaNGUY?N TRUNG H?U, California, USANGUY?N TR??NG CH?NG, SiGn, Vi?tNamNGUY?N V?N CHIU, California, USANGUY?N V?N HAI (Hai ?en), California, USANGUY?N V?N H?, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N V?N NIM, Pennsylvania, USA

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 05:04 AM
Gửi vào: #6


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
NGUY?N V?N PH, Nebraska, USA, Mn Ph?n Thng 02-2013NGUY?N V?N S?N, Bnh D??ng, Vi?tNamNGUY?N V?N SU?T, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N V?N THN, B?n Tre, Vi?tNamD??c S? NGUY?N V?N TRAI, SiGn, Vi?tNamUser is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 05:14 AM
Gửi vào: #7


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
PH?M CNG MINH (Paul), B?n Tre, Vi?tNamPH?M DUY KHIM, Texas, USA
(Mn ph?n ngy 30-12-2014 t?i Arlington, Texas, USA)PH?M THNH TR, B?n Tre, Vi?t NamPHAN CNG TH??NG, B?n Tre, Vi?t Nam
Mn Ph?n N?m 2014TR?N BNH TR?NG, Connecticut, USA, Sng L?p Vin BTH, Qu?n Tr? & ?i?u Hnh BTHTR?N KI?U NGA, California, USATR?N TH? QUANG,TR?N TH? SNG, Florida, USATR?N V?N B?, B?n Tre, VietNam


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 06:23 AM
Gửi vào: #8


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
TR?N V?N K, B?n Tre, Vi?tNamTR?N V?N TI, Si Gn, VietNamTR?N V?N T?, Connecticut, USA

TR?N V?N XUN, B?n Tre, Vi?t NamTR??NG QU?C H?NG, California, USATR??NG QU?C H?NG & NGUY?N THY HU?, California, USAV H?U ??, B?n Tre, Vi?t Nam, ? mn ph?n 05/2017


=========
H? V?N PH??C, Texas, USA

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 06:44 AM
Gửi vào: #9


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
V KIM H?NG, Pennsylvania, USAV TH? M? DUNG v L TH? LN (B?n Tre, VI?T NAM)V TH? NG?C HU?, North Carolina,USAV TH? PH??C, (nh Thu?c Ty BNH DN)V TH? TRI?U, Washington (WA), USAV V?N BI?N, Si Gn, Vi?t Nam
Mn Ph?n N?m 2015V V?N TR?, Chu ??c, Vi?t Nam
Mn Ph?n N?m 2014D??c S? YN TH? NG?C ?I?P, Si Gn, VI?T NAM


XXXXXXX
??ng: V Th? Ph??c, ...Kim Ng?c, L Th? Ln, Nguy?n Th? Lan, Yn Th? Ng?c ?i?p, Nguy?n Th? Ph??ng
Ng?i: ...Lin, ...H?ng Tuy?t, L Kim Th?y, L Th? H?ng Y?n, V Kim H?ng

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Nov 29 2014, 02:42 AM
Gửi vào: #10


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8??ng: L Th? H?ng Y?n (England), Tr?n Th? Sng (Fl-USA), Tr?n Th? Quang . Ng?i: V Th? Tri?u (WA-USA), Dung #4
--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jan 15 2019, 03:30 PM
Gửi vào: #11


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

H?P M?T H?NG N?M 2019


(Thng Ch?p n?m Bnh Tu?t)
--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jan 15 2019, 03:38 PM
Gửi vào: #12


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8
--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jan 15 2019, 03:56 PM
Gửi vào: #13


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 26th March 2019 - 09:42 AM