Bản in cho chủ đề

Nhấn vào đây để xem chủ đề ở nguyên bản

BenTreHome Forums _ NHẮN TIN _ ĐẶC SAN HỘI BẾN TRE-KIẾN HÒA

Gửi bởi: BenTreHome Aug 7 2019, 08:00 AM


Bến Tre Hội <hoiaihuubentre@gmail.com>

To:trongbtran@yahoo.com

Aug 6 at 6:35 PM


Kính thưa anh,

Kính chuyển đến anh thơ mời Đồng Hương và Thân Hữu gởi bài vở về cho Đặc San Bến Tre 2020.
Kính xin anh đóng góp bài của anh và nhờ anh để thơ này lên trang
bentrehome.net.

Trân trọng cám ơn anh.

Đoàn Huyền Trang

Hội Trưởng

Hội Ái Hữu Bến Tre - Kiến Hoà

11037 Warner Ave, # 191
Fountain Valley, CA 92708
(714) 864-0682Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)