IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> TH? H? CHS1956/THKH, Thành L?p BTH
NhaQue
post Mar 16 2014, 11:28 PM
Gửi vào: #1


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8QUOTE


S? ?I?M DANH

(X?p theo th? t? Tên)
T?i Hàng: 77
Hu?nh Ng?c ?nh (TX,USA), Nguy?n Th? Kim ?nh (Sài G̣n, VN) H? V?n ?n (MO,USA),

Tr?n V?n B? (TpB?nTre,VN), Ph?m Duy B́nh (1957, h?c nh?y, Tp B?n Tre)

Lê Kim C?n (B?o L?c,VN), Lai V?n Ch?m (M? Tho, VN), Nguy?n Tr??ng Ch?ng (SàiG̣n, VN), Nguy?n Tr?ng Ch?t (1957, h?c nh?y, Australia), Nguy?n V?n Chiu (1955, CA-USA), Nguy?n H?ng Côn (FL, USA), Nguy?n Th? C?t (TpB?nTre,VN), Bùi Tr?ng C??ng (Australia),

Nguy?n Đ?ng Danh (Australia), Nguy?n Ng?c ?i?n (Châu Thành, B?nTre,VN), Nguy?n Ng?c Đi?p (FL,USA),Yên Th? Ng?c ?i?p (SàiG̣n,VN)

H? Th? G?m (SàiG̣n, VN)

Nguy?n V?n Hai (CA,USA), Lê T? H?i (TX,USA), Nguy?n Trung H?u (CA, USA), Nguy?n V?n H? (TpB?nTre,VN), Đ? V?n Hoàng (TX,USA), Vơ Kim H?ng (PA,USA), Nguy?n Phi H?ng (Châu Thành,B?nTre,VN), Tr??ng Qu?c H?ng-Nguy?n Thúy Hu? (CA,USA), Nguy?n Đ? Huân (Australia), Ng? Kim Huê (TpB?nTre,VN) , Vơ Th? Ng?c Hu? (NC,USA),

Nguy?n Th? Jacqueline (TpB?nTre,VN),

Nguy?n Thanh Khi?t (TpB?nTre,VN), Nguy?n V?n Ki?u (PA, USA), Tr?n V?n Kư (TpB?nTre,VN),

?? ... Lan (Australia), Hu?nh Thanh Lê (L??ng Qu?i, B?n Tre), Nguy?n Duy Liêm (Germany), Nguy?n Hi?u Liêm (FL,USA), Nguy?n Thanh Liêm (TpB?nTre,VN), Phan V?n Ly (Phong M?, Gi?ng Trôm, B?nTre)

Tr?n Th? Manh Manh (VA,USA), Ph?m Công Minh (TpB?nTre,VN),

D??ng Thành N?m (GA,USA), Tr?n Ki?u Nga (CA,USA), Nguy?n V?n Ng? (Utah, USA), Nguy?n V?n Niêm(PA,USA),

Nguy?n Tr?ng Ph?m (Australia), H? V?n Ph??c (TX,USA), Nguy?n th? Ph??ng (CA,USA),

Lê Xuân Quang (CA,USA),

Tr?n Th? Sáng (FL,USA), Lê V?n Sâm (M?Tho,VN), Nguy?n V?n S?n (B́nh D??ng,VN), Nguy?n V?n Su?t (M? Cày B?c, B?nTre,VN),

Tr?n V?n Tài (SàiG̣n,VN), Hu?nh V?n Tánh (TpB?nTre,VN), Nguy?n Bá T?i (TpB?nTre,VN), H? Nguy?t Tâm (B?n Tre, VN), Hu?nh Ng?c Th?ch (NY,USA), Đ? Th? Thanh (OR,USA), Hu?nh Th? Th?o (C?n Th? VN), Lê T?n Thi?n (Australia), Nguy?n V?n Thôn (TpB?nTre,VN), Nguy?n V?n Trai (SàiG̣n,VN), Ph?m Thành Trí (M? Cày B?c, BT,VN), Vơ Th? Tri?u (WA,USA), D??ng V?n Trinh (MN,USA), Tr?n B́nh Tr?ng (CT,USA),Phan Th? Trung (1957, h?c nh?y, Ontario-Canada) Tr?n V?n T? (CT,USA), Lê Th? T??i (NY, USA)

Lê V?n ?ng (SàiG̣n,VN),

Phan Thanh Vân (1955, Tp B?n Tre), Kim S?n Vi?t (OK,USA),

Tr?n V?n Xuân (TpB?nTre,VN),

Lê Th? H?ng Y?n (England)


Không Nh?n ???c Tin: 96
Mă Be, Tr?n V?n Be, Nguy?n V?n Bé, Hu?nh V?n B?n, Hu?nh Th? Bi?u

Vơ Th? ?u C?nh, Hu?nh Công Chánh, H? Ng?c Châm, Tr?n Minh Châu, Phan Ng?c Châu (1957, h?c nh?y), Mai K? Chí, Hu?nh V?n Chi?n, Hà V?n Cho, Nguy?n V?n Ch?i,

Nguy?n Ng?c Diêu, Bùi Th? Kim Dung, Vơ Th? M? Dung, Nguy?n Thi Dung, ?inh Th? Anh ?ào, Nguy?n T?n ?ua,

Nguy?n Th? Thu Hà, Hu?nh Minh H?i, Nguy?n Thanh H?i (t? th?c vào),Nguy?n V?n H?i, Hu?nh Kh?c Hi?p, Tri?u V?n Hoa, Nguy?n Thanh Ḥa, Lê Minh Hoàng, Nguy?n V?n H?ng, Nguy?n Th? Hu?, Nguy?n V?n Hùng (Paul),

Nguy?n V?n Kháng, Tr?n V?n Khoái, L?u V?n Kim,

Nguy?n Th? Lan, L?c V?n Lang, Nguy?n V?n Lâm, ??ng C?m L?, Nguy?n V?n Liêm, Nguy?n Th? Li?u, Nguy?n V?n Long, Nguy?n Ph??c L?c, Lê Th? Lùn,

H? V?n Mi?ng,

Nguy?n Th? Kim Ng?c, Kim Ng?c, Nguy?n V?n Ngh?a (Chú Ía), Vơ V?n Ngôn, Nguy?n Th? Ư Nhi, Nguy?n Th? Nh?t, Cao Ánh Nguy?t

Tr?n Tr?ng Phu, ???ng Ng?c Ph??c, Vơ Th? Ph??c, Nguy?n Th? Ph??ng (Pauline)

Lê T?n Quang, Tr?n Th? Quang, Hu?nh Th? Qu?

?oàn V?n Ri, Phan V?n Ri,

Phan Công Sang (r?), Tr?n V?n S?, Tr?n Th? S??ng (1955)

Hu?nh Tài, Tr?n Bá T?i, Lê V?n Tào, Lê Trung Tâm (1955), Nguy?n V?n Th?ch, Doăn V?n Thanh, Tr?n Minh Thành, L??ng V?n Thành, Nguy?n V?n Th?ng, Nguy?n Th? Kim Thoa, Hu?nh V?n Thoàn (1955), ??ng Thành Th?, Nguy?n Th? Thu, Lê Kim Th?y, .... Th?y (Bà Già Tr?u), Nguy?n Sinh T?, Nguy?n T??ng Tri, Lê V?n Tr?ng, Tr?n V?n Tr?ng, Tr?n Kim Trung, ..... H?ng Tuy?t, Nguy?n Th? Tuy?t, Nguy?n V?n T?ng, Nguy?n V?n T??ng,

Nguy?n Th? Út (Út x?t)

Tr?n V?n Vang, Bùi Thanh Vân, Ph?m Thành V?n,

Nguy?n Th? Xê, Nguy?n V?n Xinh,

?inh Th? Xuân, ?oàn Ti?t Xuân (nam),

D??ng (?) Th? Y?n


Quá C?: 45Nguy?n Th? Xuân Anh, ??ng Ng?c ?n,

?inh V?n Ba, H? V?n B?ch, Vơ V?n Bi?n, Hu?nh Th? B?,

Nguy?n V?n Cao, Ph?m C? C?u,

Hu?nh ?́nh ??i, ?ào Phát ??t, Ph?m Kim ?ê, Vơ H?u ??, Phan Th? Ng?c ?i?p, D??ng Minh ??c, Ngô V?n ??c

Tr??ng Th? Gh?t

Lê V?n Hai, Ngô V?n H?i, Ph?m Th? H?nh (1955 chuy?n v? tr??ng), H? H?o Hi?p, Nguy?n Minh Hoàng (1955), ?? V?n H?ng, D??ng V?n H??ng,

Lê V?n Khai,

Hu?nh Hoa M?ng,

Nguy?n Kh??ng Nhàn, Nguy?n V?n Nhă, Nguy?n V?n Nghi?p, Hu?nh Th? Nh? Ng?c, ??ng Nh? Nguy?n, ?? Quang Nuôi,

Ph?m Duy Khiêm, Nguy?n Th? Kim Ki?u,

Nguy?n V?n Phú, Hu?nh V?n Ph?ng, Hu?nh (Lê ?) H?u Ph??c,

H? Ng?c Sánh,

Lê Thu Thiên, Lê Th? Th??ng, Phan Công Th??ng, Nguy?n Ph??c T?n, ?? Quang Tr?n, ?? Quang Tr??ng, Vơ V?n Tr?, ....

Nguy?n Công Vân


** V́ c̣n ?ang b? túc, nên ch?a x?p ??u ??n !

Ph?n ?ông thu?c l?p ?? ng? 3 trong 6 l?p ?? ng?... c?a Niên h?c 1958 - 1959
H̀NH ?NH


X?p Th? T? Theo H?:Bác S? BÙI TR?NG C??NG, Queenland, Australia, Sáng L?p Viên BTHD??NG THÀNH N?M (N?m Nheo), Georgia, USAD??NG V?N TRINH, Minnesota, USA?INH TH? XUÂN,?? QUANG TR?N, SàiG̣n, Vi?tNam, Sáng L?p Viên BTH, Admin
(Măn ph?n 19-08-2014 t?i Sài G̣n, Vi?t Nam)D??NG V?N H??NG, Giao Long, B?n Tre, VN
Măn Ph?n N?m 2011
--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Mar 16 2014, 11:49 PM
Gửi vào: #2


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

X?p Th? T? Theo H?:
H? NG?C SÁNH, Cà Mau, Vi?t Nam
Măn Ph?n N?m 2013
H? V?N ?N (T??ng Lam), Missouri, USABác S? HU?NH ?̀NH ??I, SàiG̣n, Vi?t Nam
(Qua ??i Nov 04, 2015, SàiG̣n)HU?NH NG?C ?NH, Texas, USAHU?NH NG?C TH?CH, NewYork, USAHU?NH V?N TÁNH, Minnesota, USALAI V?N CH?M, M? Tho, Vi?tNamLÊ KIM C?N, B?o L?c, Vi?tNamLÊ T?N THI?N, Northern Territory, Australia, Sáng L?p Viên BTHLÊ TH? TH??NG, B?n Tre,Vi?t Nam
Măn Ph?n N?m 2010

--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Mar 17 2014, 12:05 AM
Gửi vào: #3


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

X?p Th? T? Theo H?:
LÊ T? H?I, Texas, USALÊ V?N SÂM, M? Tho, Vi?tNamNGÔ V?N ??C, B?n Tre, VietNam
Măn ph?n Ngày 30-10-2016 t?i Châu H?ng, B?n TreNG? KIM HUÊ, B?n Tre, VietNamNGUY?N BÁ T?I, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N DUY LIÊM, GermanyNGUY?N ??NG DANH, New South Wales, AUS,
Sáng L?p Viên BTH, Moderator, First AdminNGUY?N JACQUELINE, B?n Tre, VietNamNGUY?N HI?U LIÊM (Liêm Mun), Florida, USANGUY?N H?NG CÔN, Florida, USA--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 04:28 AM
Gửi vào: #4


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
NGUY?N CÔNG VÂN,(Vân B?u), B?n Tre, Vi?t Nam

Măn Ph?n n?m 2012
NGUY?N KH??NG NHÀN, M? Tho, Vi?tNamNGUY?N NG?C ?I?N, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N NG?C ?I?P, Florida, USANGUY?N NG?C LI?U, (con th?y hi?u tr??ng Nguy?n V?n Trinh)NGUY?N PHI H?NG, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N PH??C T?N,Ban Mê Thu?c, Vi?t Nam
Măn Ph?n n?m 2010NGUY?N THANH KHI?T, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N THANH LIÊM (Ch? B?ng Lai), B?n Tre, Vi?tNam
NGUY?N TH? C?T, B?n Tre, Vi?t Nam

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 04:48 AM
Gửi vào: #5


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
NGUY?N TH? DUNG,NGUY?N TH? G?M,NGUY?N TH? PH??NG, California, USANGUY?N TR?NG PH?M, New South Wales, AustraliaNGUY?N TRUNG H?U, California, USANGUY?N TR??NG CH?NG, SàiG̣n, Vi?tNamNGUY?N V?N CHIU, California, USANGUY?N V?N HAI (Hai ?en), California, USANGUY?N V?N H?, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N V?N NIÊM, Pennsylvania, USA

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 05:04 AM
Gửi vào: #6


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
NGUY?N V?N PHÚ, Nebraska, USA, Măn Ph?n Tháng 02-2013NGUY?N V?N S?N, B́nh D??ng, Vi?tNamNGUY?N V?N SU?T, B?n Tre, Vi?tNamNGUY?N V?N THÔN, B?n Tre, Vi?tNamD??c S? NGUY?N V?N TRAI, SàiG̣n, Vi?tNamUser is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 05:14 AM
Gửi vào: #7


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
PH?M CÔNG MINH (Paul), B?n Tre, Vi?tNamPH?M DUY KHIÊM, Texas, USA
(Măn ph?n ngày 30-12-2014 t?i Arlington, Texas, USA)PH?M THÀNH TRÍ, B?n Tre, Vi?t NamPHAN CÔNG TH??NG, B?n Tre, Vi?t Nam
Măn Ph?n N?m 2014TR?N B̀NH TR?NG, Connecticut, USA, Sáng L?p Viên BTH, Qu?n Tr? & ?i?u Hành BTHTR?N KI?U NGA, California, USATR?N TH? QUANG,TR?N TH? SÁNG, Florida, USATR?N V?N B?, B?n Tre, VietNam


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 06:23 AM
Gửi vào: #8


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
TR?N V?N KƯ, B?n Tre, Vi?tNamTR?N V?N TÀI, Sài G̣n, VietNamTR?N V?N T?, Connecticut, USA

TR?N V?N XUÂN, B?n Tre, Vi?t NamTR??NG QU?C H?NG, California, USATR??NG QU?C H?NG & NGUY?N THÚY HU?, California, USAVƠ H?U ??, B?n Tre, Vi?t Nam, ?ă măn ph?n 05/2017


=========
H? V?N PH??C, Texas, USA

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Mar 17 2014, 06:44 AM
Gửi vào: #9


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

X?p Th? T? Theo H?:
VƠ KIM H?NG, Pennsylvania, USAVƠ TH? M? DUNG và LÊ TH? LÙN (B?n Tre, VI?T NAM)VƠ TH? NG?C HU?, North Carolina,USAVƠ TH? PH??C, (nhà Thu?c Tây B̀NH DÂN)VƠ TH? TRI?U, Washington (WA), USAVƠ V?N BI?N, Sài G̣n, Vi?t Nam
Măn Ph?n N?m 2015VƠ V?N TR?, Châu ??c, Vi?t Nam
Măn Ph?n N?m 2014D??c S? YÊN TH? NG?C ?I?P, Sài G̣n, VI?T NAM


XXXXXXX
??ng: Vơ Th? Ph??c, ...Kim Ng?c, Lê Th? Lùn, Nguy?n Th? Lan, Yên Th? Ng?c ?i?p, Nguy?n Th? Ph??ng
Ng?i: ...Liên, ...H?ng Tuy?t, Lê Kim Th?y, Lê Th? H?ng Y?n, Vơ Kim H?ng

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Nov 29 2014, 02:42 AM
Gửi vào: #10


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8??ng: Lê Th? H?ng Y?n (England), Tr?n Th? Sáng (Fl-USA), Tr?n Th? Quang . Ng?i: Vơ Th? Tri?u (WA-USA), Dung #4
--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jan 15 2019, 03:30 PM
Gửi vào: #11


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

H?P M?T H?NG N?M 2019


(Tháng Ch?p n?m Bính Tu?t)
--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jan 15 2019, 03:38 PM
Gửi vào: #12


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8
--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jan 15 2019, 03:56 PM
Gửi vào: #13


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8


--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
3 Người đang đọc chủ đề này (3 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 19th March 2019 - 05:12 PM