IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Truy?n Ng?n H? THANH NH, ?o?n Truy?n
NhaQue
post Oct 18 2018, 01:42 AM
Gửi vào: #1


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

Thanh b?o ki?m c?a cha Min-Kompong Chm .

Vi?t theo l?i k? c?a K? binh V? ?nh L?u Thi?t ?on 5 K? Binh .

Thng 8 n?m 1971 , chi ?on 2/5 Thi?t k? (-) chng ti bi?t phi hnh qun trn ??t Min v?i Trung ?on 48 thu?c S? ?on 18 B? binh trong khu v?c ?ng B?c Kampuchea . Sng s?m hm ?y , chi ?on cng v?i m?t ??i ??i b? binh tng thi?t , hnh qun l?c sot m?t khu lng m?c g?n b? sng M Kong . Xa xa pha bn kia sng l thnh ph? Kompong Chm , m?t thnh ph? l?n hng th? t? c?a Min n?m trn Qu?c l? 7 . R?i kh?i ??n ?i?n cao su Sung , chng ti men theo m?t h??ng l? ? ?? ?i su v? h??ng B?c . Hai bn ???ng l khu r?ng ch?i th?p khng c nh dn . M?c tiu l m?t khu dn c? th?a th?t , gi?a c ngi cha c? r?t l?n . Nhn cch ki?n trc , chng ti ph?ng ?on ch?c ngi cha c? n?y ? xy d?ng hng tr?m n?m nay , c? knh v to l?n . S? s?i ch? c kho?ng m??i ng??i , ph?n l?n l cc v? s? gi . H? c? x? v?i chng ti ch?ng m?c khng ni?m n? c?ng khng xa cch . C l? n?i ?y cc ??n v? Vi?t c?ng v Kh? Me ?? th??ng xuyn lui t?i nn d mu?n d khng h? c?ng ph?i gi? m?t kho?ng cch v?i ?on qun ngo?i bin ?ang hnh qun trn ??t n??c h? . Su?t ngy khng c cu?c ch?m sng no , chng ti ch? khm ph m?t s? h?m h? c?p ??i ??i cn m?i c?a ??ch r?i rc trong khu v?c .C l? ??ch v?a rt ?i vi hm tr??c . Kho?ng 5 gi? chi?u chng ti ???c l?nh rt v? c?n c? Chi?n ?on ?ng g?n Qu?c l? 7 , c?ng theo h??ng h??ng l? bu?i sng . Chi?c Thi?t v?n xa M113 ?i ??u r?i vng hnh qun ch?ng m?t cy s? th cn ph?i mn ch?ng chi?n xa . Qu? mn n? pha ??u xe , ??t xch , b? gu?ng ko xch bn tri , pha bn ti x? . Cc xe pha sau ph?n ?ng t?c th?i khai h?a h??ng hai bn ???ng r?ng ch?i th?p . Khng th?y ??ch ch?ng tr? nh? m?t tr?n ph?c kch . Ti cho chi ?on v??t h??ng l? b?ng su vo hai bn ???ng b? tr . Nh? v?y ch? c m?t qu? mn ch?ng chi?n xa ??n l? m thi . Lt sau ti ??n chi?c xe b? mn quan st . H? s? N?m ti x? M113 ch?t t?i ch? , trung s? Vn tr??ng xa b? th??ng ? vai , cc binh s? khc trong xa ??i xy xt cht ??nh . Lnh khing ng??i ch?t v b? th??ng ra kh?i bu?ng li , ch? tr?c th?ng ??n t?i th??ng . Chi?c M113 hon ton b?t khi?n d?ng , ??t xch , th?ng m?t l? g?n ch? ti x? ng?i . Ti b??c vo trong xe , th?y ng?n ngang v? kh c nhn c?a xa ??i , 2 nngsng ??i lin50 v 30 b? cong v s?c cng ph c?a qu? mn . L?n l?n trong ? l m?t thanh ki?m c? cn nguyn v?n . H?i cc binh s? th h? cho bi?t l ti x? N?m l?y n trong cha ban tr?a v ?em gi?u trong xe . Ti c?m thanh ki?m ln th th?y r?t n?ng , t ra c?ng c? 4-5 k . Ng??i x? d?ng thanh ki?m n?y h?n ph?i l tay v? d?ng phi th??ng . Tay m? kh lng ma n?i thanh ki?m n?y . Tr??c ?y ch? nhn thanh ki?m n?y ch?c ? ?i vo l?ch s? c?a m?t tri?u ??i Min no ? . Ti?c r?ng trong chi ?on chng ti khng ai ??c ???c ch? Min nn ?nh ?on m m thi . Bao g? thanh ki?m mu nu , ln n??c bng long , c ch?m tr? hoa v?n chim th , hoa l . Rt thanh ki?m ra kh?i v? , th?y t?a nh sng xanh . Ti ch?t th? b?i cy ven ???ng , ng?t s?t , v cng s?c bn . ?ng l m?t thanh b?o ki?m gi tr? khng sao l??ng ???c . Thanh ki?m di c? m?t mt k? c? cn ki?m . Cn ki?m c?ng c ch?m tr? hoa v?n v ch? Min . Lt sau tr?c th?ng ??n t?i th??ng xong , ti ?em thanh ki?m v? xe M113 ch? huy c?a ti .
Kho?ng 6 ngy sau , chi ?on chng ti r?i vng ??n ?i?n cao su Sung , ti?n su v? h??ng ?ng Qu?c l? 7 , cch ng? ba Krek ch?ng 50 cy s? thu?c ??n ?i?n cao su Mimot . L?n n?y chi ?on ?i chung v?i m?t ti?u ?on thu?c trung ?on 48 b? binh . Su?t ngy hnh qun v s? . T?i ??n chng ti ?ng qun ngh? ?m trong v??n cao su ven Qu?c l? 7 . ?m thng 8 tr?i khng gi , th?i ti?t nng b?c nn ti h? c?u d?c pha sau M113 xu?ng , lt vn ngang hng xe , n?m tr?n tr?c khng ng? ???c . ??n kho?ng 1 gi? khuya , ??ch b?t ??u pho kch v t?n cng vo v? tr d chi?n c?a chi ?on . Ch?a k?p ?ng c?a c?u d?c pha sau th m?t qu? ??n c?i 82 ly n? cch xe ch?ng 5 mt . Ti b? mi?ng pho xuyn th?ng bn chn tri , thi?u t Lun ti?u ?on tr??ng b? th??ng ? ng?c . Ti t? b?ng b t?m th?i v?t th??ng v ln my truy?n tin ?i?u ??ng cc chi ??i ch?ng tr? . Sau ch?ng m?t gi? giao chi?n , ??ch rt lui tr??c s? ch?ng tr? quy?t li?t c?a chng ti . Kho?ng 10 gi? sng hm sau , tr?c th?ng ch? trung t Nguyn chi?n ?on tr??ng 48 v chu?n t??ng Lm Quang Th? T? l?nh S? ?on 18 b? binh ?p xu?ng g?n v? tr chng ti , th? st m?t tr?n . M?t s? t? thi ??ch cn n?m r?i rc trong v??n cao su . Ch?ng 10 pht sau ??ch l?i ti?p t?c rt pho vo v? tr chng ti . Hai v? khch ch?y vo xe M113 c?a ti trnh pho . Th?y thanh ki?m c? cn ?? trong xe ch? ?em v? h?u c? trong ??t ti?p t? sau , trung t Nguyn trung ?on tr??ng h?i xin v ti c?ng ??ng t?ng ng . Sau ? hai v? khch r?i vng giao tranh , thi?u t Lun v ti c?ng theo tr?c th?ng t?n th??ng v? binh vi?n Ty Ninh .
Trung t Nguyn nh?n ???c thanh ki?m bu ,ng cho ng??i ?ng m?t gi ki?m b?ng g? c?m lai r?t ??p v ?em t?ng cho chu?n t??ng Lm Quang Th? . T??ng Th? l?i ?em t?ng cho trung t??ng ?? Cao Tr T? l?nh Qun ?on.Sau n?y ti c d?p tr chuy?n v?i ??i y Tu?n-s? quan ty vin c?a trung t??ng ?? Cao Tr- , thp tng t??ng Tr ?i th?m trung ?on 48 b? binh ?ng ? c?n c? Thy d??ng bn Min . ??i y Tu?n cho bi?t thanh ki?m ?y v?n cn treo t?i t? dinh t??ng Tr t?i thnh ph? Bin Ha .
??u n?m 1972 t??ng Tr cho m? m?t cu?c hnh qun l?n ?nh vo so huy?t C?c R c?a Vi?t c?ng t?i Chlong thu?c t?nh Kratie pha ?ng B?c Kampuchea v?i m?t l?c l??ng hung h?u g?m L? ?on 3 K? binh v Lin ?on 5 Bi?t ??ng qun trong giai ?o?n 1 v thm S? ?on nh?y d trong giai ?o?n 2 . Cu?c hnh qun m?i b?t ??u c 5 ngy th t??ng Tr t? n?n tr?c th?ng ? Ty Ninh trn ???ng bay th? st m?t tr?n ? Min . Sau khi t??ng Tr ch?t th 3 S? ?on 5-7 v 9 c?a c?ng qun b?t ??u ph?n cng , vy h?m v ch?n ???ng v? c?a ?on qun . Hng ngy phi c? chi?n l??c B52 d?i bom hai bn ???ng nh?ng ??ch qun v?n bm st . Sau nh? ??i t Tr?n Quang Khi T? l?nh L? ?on 3 K? binh ?i?u ??ng ?on qun c?t r?ng ch?i su v? h??ng ?ng ch?ng m?t cy s? r?i quay ng??c,b?c h?ut?n cng vo hng ??ch t?i mi?u Th? th?n , sau ? ??a ?on qun vi?n chinh v? ??n Ty ninh , b?o ton ???c l?c l??ng . Th? tr?n vng ngo?i bin b?t ??u co c?m l?i cho ??n ngy ?on qun v??t bin rt h?t v? n??c vo cu?i n?m 1972 .
Sau ngy t??ng Tr ch?t khng cn ai bi?t thanh ki?m bu ? cha Min xiu l?c n?i ?u . Cu?i n?m 1972 c m?t phng vin c?a t? bo Tin sng c vi?t m?t bi v? thanh ki?m n?y , cho r?ng sau ? b qu? ph? ?? Cao Tr t?ng thanh ki?m trn cho Tr??ng V b? Qu?c gia ? L?t . Chuy?n n?y c?n ki?m ch?ng l?i v sau n?y ? M? , ti c h?i m?t ng??i b?n c? theo h?c kha 26 V b? ? L?t . Anh n?y cho bi?t khi cn h?c t?i tr??ng, kha anh c d?p tham quan phng b?o tng c?a tr??ng th ch? th?y t?i ?y c tr?ng by cy g?y ch? huy c?a t??ng Tr b?ng g? mun thi . Khng h? th?y thanh ki?m no ? ? v c?ng ch?ng nghe cn b? tr??ng ?? c?p ??n chuy?n n?y .
Qu v? ??c gi? n?u c ai bi?t t nhi?u v? tung tch thanh ki?m bu ? cha Min sau n?m 1975 th xin vui lng cung c?p tin t?c cho tc gi? , ?? b? sung cho bi vi?t n?y ??y ?? h?n .
Ai c?ng bi?t l ng??i Min r?t gi?i v? ba ngi , th? ?m . Do ? khng r? c s? huy?n b no v? thanh ki?m bu m chng ta th?y nh?ng tai h?a lin ti?p x?y ??n cho nh?ng ng??i lin quan ho?c c th?i gian s? m t?i thanh ki?m d ng?n hay di , t? ngy v?t b?t t??ng n?y r?i kh?i cha Min -Kompong Chm vo thng 8 n?m 1971 . Ti xin tm l??c nh? sau :
1# Ng??i l?y tr?m thanh ki?m t? cha Min l H? s? N?m , ti x? Thi?t v?n xa M113 ch?t v mn , ch? vi gi? sau khi s? h?u thanh ki?m .
2# Chi ?on tr??ng V? ?nh L?u b? mi?ng pho xuyn th?ng chn tri , n?m vi?n c? thng sau khi gi? thanh ki?m ???c 6 ngy .
3# Trung t Nguyn Trung ?on tr??ng 48 b? binh b? t??ng Tr cch ch?c t?i m?t tr?n sau khi lm ch? thanh ki?m ???c ch?a ??y m?t tu?n ..
4# Chu?n t??ng Lm Quang Th? ???c t?ng thanh ki?m t? trung t Nguyn , sau ? ng l?i t?ng cho t??ng Tr . Sau khi t??ng Tr ch?t ch?ng m?t thng,ng c?ng b? m?t ch?c T? l?nh S? ?on 18 b? binh , giao s? ?on cho ??i t L Minh ??o
5# T??ng ?? Cao Tr l ng??i gi? thanh ki?m lu nh?t , ?u ch?ng 4-5 thng , ch?t v tr?c th?ng pht n? trn khng ? Ty Ninh , trn ???ng bay th? st m?t tr?n . Nguyn do chi?c tr?c th?ng pht n? cho ??n nay v?n cn l m?t nghi v?n .

H? Thanh Nh .


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Oct 18 2018, 01:46 AM
Gửi vào: #2


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8


L?i nguy?n b Cha .Ch?y d?c theo Qu?c l? 1 A v? h??ng B?c , qua kh?i th? x Phan Thi?t , L??ng S?n , chng ta s? th?y hai bn ???ng nh c?a dn c? ?ng ?c , ??ng ru?ng ph nhiu xanh m??t , ko di ??n th? tr?n Thp Chm , Phan Rang . ? l ??a ph?n c?a hai huy?n Tuy Phong v Sng Mao thu?c t?nh Thu?n H?i . Nh th? Nguy?n B?c S?n trong bi M?t khu L H?ng Phong c nh?ng cu th? nh? sau :
?m n?m ng? vng trn ??i ct
Nghe sng r?ng xa n? c?c c
Ch?t th?y trong lng mnh bt ngt
N?i bu?n s??ng khi c?a ma thu
Mai ta ??ng tr?n ta cn s?ng
V? gh sng Mao ph phch ch?i
Chia s?t n?i bu?n cng gi ?i?m
??t ti?n mua v?i m?t ngy vui
Linh h?n ta s? thnh ?om ?m
V? v?n trong r?ng ??ng Thi An
Mi?n B?c s??ng m gi?ng b?n qu?n
Che m?a gim nh?ng ?m x??ng tn

ng ? di?n t? t?n cng chi?u su c?a tm tr?ng ng??i lnh tr?n v n?i hi?m nguy di?n ra hng ngy trn vng ??t thu?c ??ng Thi An gip ranh v?i m?t khu L h?ng Phong n?y . ??ng Thi An l m?t vng ct mt m?t thu?c huy?n Tuy Phong t?nh Thu?n H?i , c r?ng ch?i th?p ko di hng ch?c cy s? ra t?i bi?n . Vng n?y thu?c lnh ??a c?a hong t?c ng??i Ch?m hi?n do m?t b cng cha con t vua Ch?m cai qu?n ?i hnh qun vng n?y vo ma kh th thi?u n??c , su?i ngi kh c?n, ph?i ti?p t? b?ng tr?c th?ng v xe ko n??c v ph??ng ch?y ???c vo vng n?y . Ma m?a th ct ln , lnh gi? chn khng ln . H?n n?a len l?i trong r?ng ch?i m m?t c? lo lin , ?? phng mn b?y v b?n s? . T?c ?? di chuy?n ch?m nh? ra , ?i hoi khng ??n . Hnh qun trong vng n?y nh?c nh?n , hi?m nguy nh? ?i vo ??t Ba Th?c bn Tu .Khng cu?c hnh qun no m khng c th??ng vong . D?t cu?c hnh qun t?ng k?t chi?n qu? coi nh? con s? khng , t? ch?t t?i b? th??ng . B?i v?y ??n v? no ???c l?nh m? cu?c hnh qun vng n?y th ai c?ng l?nh mnh , t? quan ??n lnh . Khng bi?t chuy?n g s? x?y ra cho mnh v c?ng khng mong g l?p n?i m?t chi?n cng ra h?n . Ngn trn !.
Bn ph?i Qu?c l? 1 A thu?c huy?n Tuy Phong n?m c?nh sng Lng Sng , c ga xe l?a nh? , thu?c t?nh Thu?n H?i . Vi?c thng th??ng di chuy?n d? dng v c c? ???ng b? l?n ???ng s?t . C hai th? tr?n c?a huy?n n?y ti?p gip nhau l Phan R Chm v Phan R C?a . Hai s?c t?c Chm -Vi?t ? xen k? nhau . Xen k? nh?ng bi?t l?p t?ng thn , t?ng x . C ngh?a l thn no ng??i Chm th ton ng??i Chm , thn no ng??i Vi?t th ton ng??i Vi?t .??ng ct Thi An thu?c huy?n n?y ko di hng ch?c cy s? ra t?n bi?n . Dn chng Phan R Chm ?a s? thu?c s?c t?c Ch?m t?c Chim Thnh c? , quen g?i l ng??i Chm . H? s?ng b?ng ngh? nng tr?ng la n??c m?i n?m m?t v? v hoa mu ph? . Dn ? c?nh qu?c l? th lm cc ngh? th? cng nh? n?n cc l n?u n??ng , lu chn , khun bnh c?ng b?ng ??t st Bnh c?ng l lo?i bnh b?t g?o nh? n??ng b?ng lo?i khun ??t t?a nh? bnh kh?t ? mi?n Nam nh?ng khng c nh?n tm th?t g h?t . ?n v?i n??c c kho tr?n ?t b?m . ?n dn dn c?ng ngon , mn ?n qu ma c?a dn mi?n bi?n .Cc s?n ph?m th? cng n?y c?a h? r?t b?n ,xi lu , tiu th? kh?p n??c nn cu?c s?ng c?a s? ng??i Chm n?y kh sung tc .
Di theo qu?c l? cho ??n Phan R C?a th nh c?a san st , ??ng ru?ng ph nhiu . Vng n?y ?i su v? h??ng bi?n gip ??ng ct Thi An l khu dinh c? c?a b cng cha Chm . B n?y c?ng gi r?i , c?ng ngoi b?y m??i tu?i . Khu dinh c? b?ng g? nh ngang dy d?c hng ro kn mt nn c?ng khng bi?t sinh ho?t v trang tr bn trong th? no . Gia ?nh b cng cha n?y t giao thi?p v?i ng??i Vi?t nn s? hi?u bi?t v? gia th? b n?y c?ng r?t h?n ch? . Hng n?m c? vo kho?ng thng 4 m l?ch khi tr?i sa m?a vi ?m th th?y b cng ?m ty tng ??n ci c?c t?c ci ??n th? c?a ng??i Chm , c?t trn mi?ng ??t cao ? ngay ng ba ???ng ?i ch? Sng Mao vo thn Ha Thu?n ?? t? l? th??ng ?i?n . L? h?i c?ng l?n qui t? dn Chm cc x ln c?n , cng t? nh?c l? hai ba ngy . Ch?ng bi?t h? cng t? ra sao v ch? c t?c Chm d? thi , khng m?i ng??i Vi?t . Ch? nghe ching tr?ng vang l?ng , dn tham d? th o qu?n le lo?t . H? r?t cung knh khi ni chuy?n v?i b cng cha n?y . Dn Vi?t c?ng nh? dn Chm ??u g?i l b Th?m . C?ng khng r t? ng? b Th?m l t?c danh c?a b hay l t??c v? cng cha c?a b . Qu?ng co c?a cc h?ng du l?ch Thu?n H?i gi?i thi?u v? vng Phan R n?y c?ng ch?ng th?y nh?c ??n b n?y . Dn Chm cho bi?t l b l con gi t c?a vua Chm . T??c v? n?y xem ra c?ng l h? danh thi v trn th?c t? th lnh th? Chim Thnh thu h?p d?n qua nhi?u tri?u ??i b?t ??u t? ??i vua L ??i Hnh cho ??n tri?u Nguy?n ??i vua Minh M?ng nh Nguy?n n?m 1832 m?i th?c s? m?t h?t ??t ?ai . V??ng qu?c n?y tr?i qua c?ng 7-8 th? k? . Theo ? Nam ti?n c?a ng??i Vi?t , qua nhi?u tri?u ??i khc nhau t? th? k? 11 ??n th? k? 19 v??ng qu?c Chim Thnh l?n h?i l?n b?i , m?t d?n ??t ?ai qua nhi?u l do khc nhau nh? b? l?n chi?m b?ng qun s? , tranh dnh quy?n l?c gi?a hong t?c , cu?c hn nhn c?a cng cha Huy?n Trn ??i Tr?n Xa r?i th?i k? huy hong , ph?n th?nh c?a tri?u ??i Ch? B?ng Nga vo th? k? 14 ngy x?a
N?m 1946 ng??i Php quay l?i Vi?t Nam . Gia ?nh b cng cha Chm b? ch?y kh?i dinh c? g?n ??ng Thi An , t?n c? qua m?t trang tr?i ? huy?n Sng Mao . V tu Ty t? bi?n b?n vo hng ngy ch?u khng th?u nn dn chng vngduyn h?i ch?y d?t v? vng ni Sng Mao pha Ty qu?c l? 1 r?t nhi?u .B Th?m c nhi?u ru?ng ??t ? Sng Mao nn c?ng ch?y v? ?y t tc . Cho ??n khi ng??i Php chi?m xong Phan R C?a . Phan Rang b m?i h?i c? . T?i trang tr?i n?y b cng cha Chm chn d?u ch?c nhi?u c?a c?i l?m v ch?c c?ng ? nhi?u n?i . Do ? khi ng??i Php ?n ??nh xong chnh quy?n ? huy?n Tuy Phong , gia ?nh b m?i h?i c? v? dinh c? c? , th m?t s? c?a c?i b? th?t l?c v khng nh? chn ? ?u . C m?t gia ?nh m?t nng dn ngho ng??i Vi?t tn l ng b Ri lm ru?ng ? g?n trang tr?i c?a b cng cha n?y . ng b ngho l?m , th??ng ?i lm m??n , c mi?ng ru?ng nh? n?m so v c nui ???c vi con heo . Vo ma m?a ? ?y , n??c ngu?n trn ni tun xu?ng cc con sng nh? Sng L?y , sng Lng Sng v cc su?i nh? . Ti?p n?i cc sng su?i n?y l v s? cc m??ng th?y l?i hnh nan qu?t chi cht d?n n??c vo t?ng th?a ru?ng c?a dn chng trong vng . H? th?ng th?y l?i n?y c t? ??i no khng r nh?ng ?? n??c tiu t??i su?t ma la m?i n?m m?t v? c?a cnh ??ng Sng Mao r?ng hng ngn m?u . C t? cc su?i h? trn dy Tr??ng s?n theo n??c v? ??ng ru?ng sinh ?? vi thng , sau ? ?i ng??c n??c tr? v? ngu?n trn ni . Dn chng ?an nh?ng t?m ??ng b?ng tre ch?n ngang m??ng , ch?a m?t l? nh? ?? ??t mi?ng d?p b?t c .D?p l lo?i d?ng c? b?t c b?ng tre vt t?a nh? ci l?p ? mi?n Ty nh?ng ng?n ch?ng ba gang tay thi . C ? ?y l cc lo?i c ??ng nh? c tr , c lc , c r thi . ?i khi c?ng c vi lo?i khc nh? l??n , ra , r?n . ..C th??ng v? nhi?u ban ?m , t?i sng ???c ch?ng vi k c . C?ng c ?m trng th c?ng ???c c? ch?c k c ?? lo?i . Nhi?u ?m soi ?n pin d?c theo t?m ??ng th?y c ch?y ng??c n??c t?ng ?n , l?n l??t chui vo mi?ng d?p . Th?y m ! Ph?i che l?u ?ng ? ngy ?m ngoi th?a ru?ng c?a mnh . ng b Ri c?ng v?y , ? li?n ngoi rung ch?ng vi thng . ng th ?m ??t d?p , ngy th vc cu?c ?i d?c theo b? m?u trm cc l? m?i ?? gi? n??c l?i trong ru?ng ho?c khui l? nh? cho n??c vo ru?ng n?u th?y thi?u n??c . Cng vi?c n?y dn ??a ph??ng g?i l theo n??c . B Ri th l?i d?c theo su?i c?t cc rau d?i m?c um tm ven su?i ?em v? n?u cho heo . M?t hm b Ri l??m ???c m?t n?i chu?c b?ng vng ven su?i . Ngoi n?i chu?i n?y c thm mn g n?a th khng r . Vi?c n?y ng b d?u nh?m . Vi thng sau ng b Ri mua ???c vi m?u ru?ng , m?t v??n me c? tr?m g?c g?n nh v xy c?n nh c gc l?ng b?ng g?ch .T? ngy ng b Ri ph?t ln th chm xm x?m x bn tn . D? nhin ng b ch?i quanh , khng h? h mi v? mn c?a ho?nh ti . V? sau c ng??i ch? ti?m vng ? Phan Thi?t c d?p ?i th?m ng??i b con ? Sng Mao v tnh ni l T?t n?m ngoi c ng??i ?n b hnh d?ng nh? th? ??n ti?m b bn m?y qu? chu?i b?ng vng .T? ? dn chng trong thn Ha Thu?n ?on gi ?n non l ng??i ?n b kia ch?c l b Ri cng thn . Ch? ??n ?on thi ch? khng c ch?ng c? g . Th?i ? c?ng ?u c ta n no ra l?nh xt nh b Ri . K? ra b Ri c?ng khn , ?i ??n m?t thnh ph? xa nh mnh g?n tr?m cy s? bn vng m sau c?ng l? . Tin b Ri ???c vng ??n tai b cha Th?m . B nh? ng??i thn tm ??n nh ng b Ri th??ng l??ng xin chu?c l?i n?i chu?i vng ??i l?y n?m m?u ru?ng t?t .ng b Ri t? ch?i . Sau t?ng thm t?i b?y m?u ru?ng r?i m??i m?u , ng b Ri c?ng khng b?ng lng . Cu?c th??ng l??ng ko di c? thng coi nh? b?t thnh . B?t thnh nh?ng chuy?n ch?a h?t !
Qua T?t ru?ng vng Sng Mao g?t xong , la m ch? vo b? , ma kh ??n . Nh? ? ni ? ?o?n trn , vng n?y ch? lm la m?t v? . Ma n?ng su?i m??ng kh c?n khng ?? n??c tr?ng hoa mu no khc , dn qu khng c vi?c g lm n?a , ch? ch? ma m?a t?i m?i b?t ??u l?i ma v? .Nh no c xe b th ?nh xe ln r?ng ch?t c?i ch?i c? c? chn ?em v? dnh ch?m quanh n?m . Xe b ?i su vo ???ng ni ch?ng hai ba cy s? m?i c c?i . Ngoi ba r?ng th ai nhanh tay m?i c c?i . M ch?m tay th ph?i ?i vo su h?n , ?i cng su cng nguy hi?m ..s? c?p . Ng??i no lanh l?i c khi?u bun bn th lng s?c trong xm mua la v? xay la b?ng c?i xay tay , gi? l?i b?ng chy ??p cho g?o tr?ng .?em t?i nh my xay th ?u c l?i . l?y cng lm l?i . C? nh cng lm vi ngy ???c vi ba t? g?o tr?ng . H? th? ra ga Sng Mao , ?i xe l?a vo Bin Ha , Si Gn bn ki?m l?i . Trong lc ? nh?ng ng??i ? nh ti?p t?c xay gi? ?? c g?o cho chuy?n bun sau . Ma kh r?t v?t v? sinh k? , ??p ??i qua ngy , ch? ??n kho?ng thng T? m?i c m?a , vo l?i v? ma . ng b Ri th thong th? h?n , ko nhau ra v??n me hng tr?m g?c , m??n dn hi me cn cho b?n hng h?t xe lam n?y ??n xe lam khc , kh?e ru m hu l?i ki?m ???c c?ng b?n , c?ng kh phong l?u . M?t b?a ?ang cn me , b Ri than nh?c ??u , xy x?m m?t my v? s?m .V? ??n nh b pht s?t ph?i ch? ?i nh th??ng Sng Mao .B? th??ng hn n?m vi?n ch?ng m?t tu?n bc s? m?i cho v? . V? nh vi hm b l?i pht ?in , l?m nh?m su?t ngy .Ch?y ch?a ?? th? thu?c b?c , thu?c nam , k? c? th?y ba m c?ng khng kh?i .ng Ri bu?n phi?n b?t ??u u?ng r??u .Tnh tr?ng ? ko di c? n?m th x?y ra thm chuy?n khc . ??a con trai th? c?a ng tn ??u kho?ng 20 tu?i th??ng m?t ng??i con gi cng thn . Sau n?y khng bi?t t?i sao hai ng??i chia tay , c?u trai bu?n phi?n treo c? t? t? sau nh b?p . ng Ri cng u?ng r??u nhi?u h?n , gy g? hoi v?i b v? ?in . Ch?ng hai n?m sau trong lc c? nh ?ang ?n c?m chi?u th m?t chi?c xe ben ch? ct lao h?t t?c l?c vo nh ng . V nh ng b ? ngay ng ba trong thn . Ti x? xe ben say r??u thay v t?i ng ba ??p th?ng th anh ta l?i ??p ga . Tai n?n n?y lm c? nh ng Ri ch?t h?t ba ng??i : v? ch?ng ng v ng??i con gi l?n trong lc ?n c?m chi?u . Dn chng trong vng bn tn xn xao hng thng tr?i v nh?ng tai h?a lin ti?p x?y ra cho m?t gia ?nh m tr??c ?y h? nghi l ? l??m ???c vng c?a ng??i Chm . Ng??i dn th?y ci qu? r?i t? ? h? thu d?t ra ci nhn . H? x?m x bn tn v?i vi ng??i trong thn t?c l gia ?nh ng b Ri g?p tai h?a lin ti?p l v l?i nguy?n c?a b cng cha Chm . Chuy?n n?y ?ng sai th c?ng khng ai dm ch?c . Nh?ng h? c? to nh? r? tai nhau thnh m?t huy?n tho?i v? ba ngi , th? ?m c?a ng??i Chm . Tin ??n th lm sao b?m mi?ng h? ???c ? N?u qu? l chuy?n c th?t th ??i no b cha Chm th?a nh?n chuy?n th? ?m th?t ??c n?y ? Nh?ng n?u chng ta c d?p tham quan cc di tch , thp ??n c?a ng??i Chm qua nhi?u tri?u ??i khc nhau th th?y c kh?c trn ? r?t nhi?u hnh ?nh hoang ???ng huy?n ho?c nh? ng th?n n?y , b cha n? ??n no c?ng c . T? cc truy?n thuy?t th?n linh cn l?u trn ? c?a t?c Chm cho ??n chuy?n ba ng?i , th? ?m th kho?ng cch ?u c xa ./.

H? Thanh Nh


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 26th March 2019 - 08:44 AM