IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Nh?ng NG??I 60 n?m c? g?p nhau, th?y TR??NG PHAN NAM MINH & .....
NhaQue
post Jul 12 2016, 05:53 PM
Gửi vào: #1


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

TIN NH?N QUA EMAIL

(ch?m thng bo v trng h?p v?i th?i gian ?i ch?i xa)

??u n?m 2016, th?y Tr??ng-Phan Nam-Minh v ch? D??ng Bch Lin c cho NhQu hay s? v? VN m?t l?n n?a, Nay sau khi ?i xa v?, check Email nh?n ???c tin ngy June 25, 2016 ? c cu?c h?p m?t nh? t?i SiGn ....Co l?i xin thng bo tr? !(Qu v? C?u GS & C?u Hs/Trung H?c Ki?n Ha, nh?ng NG??I 60 n?m c? g?p l?i nhau)


----> th?y TR?N THANH SAO, th?y L MINH NG?, th?y H? V?N TRAI, th?y TR??NG-PHAN NAM-MINH, c D??NG BCH LIN, c NGUY?N TH? NG?C MAI, c MAI TH? C? .... th?y T?NG TM (ng?i), c NGUY?N HU?NH NH (ng?i)--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Aug 9 2016, 04:36 AM
Gửi vào: #2


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

Vi?ng m? th?y NGUY?N DUY OANH, Gim H?c Tr??ng Trung H?c Cng L?p Ki?n Ha

--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Aug 9 2016, 04:49 AM
Gửi vào: #3


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

H?p m?t C?u Gs va C?u Hs Trung H?c Ki?n HaTon c?nhNam: ----> ??t, S?n, th?y Minh, th?y D?c, L?mH?nh, XXXX, Bch Lin----> th?y Nguy?n V?n ??ng, D??ng Bch Lin, th?yTr??ng-Phan Nam-Minh, th?y L Nh? D?cD??ng Bch Lin v th?y Tr??ng Phan Nam Minh
Th?y: Tr??ng Phan Nam Minh va L Nh? D?c

--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Apr 11 2018, 08:14 PM
Gửi vào: #4


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

Apr 2018
--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post May 12 2018, 03:24 AM
Gửi vào: #5


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8


Apr 2018
[/size]


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post May 12 2018, 03:41 AM
Gửi vào: #6


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8


Apr 2018[/size]
--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 27 2018, 04:21 AM
Gửi vào: #7


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

NI?M VUI TAO NG?
C nh?ng ni?m vui ??n b?t ch?t trong cu?c ??i, nh?t l ? vo tu?i h?c th ni?m vui h?u nh? t?ng ln g?p b?i. Th?y Tr??ng Phan Nam Minh ?ang vui h??ng ni?m h?nh phc ? k? t? khi lin l?c ???c v?i tr??ng S? Ph?m Saigon, ngi tr??ng Th?y ? g?n b v tr?i qua nhi?u th?ng tr?m su?t 17 n?m, t? 1966 ??n 1983.M?i l?n ???c d?p ni chuy?n qua ?i?n tho?i v?i Th?y, ti c?m nh?n ???c ni?m h?nh phc c?a Th?y qua gi?ng ni, ti?ng c??i c?a Th?y khi k? cho ti nghe chuy?n x?a, chuy?n nay ??y tnh t? S? Ph?m Saigon. Ng??i li ? n?m x?a cn c duyn t??ng ng? v?i khch sang sng - l nh?ng gio sinh t?p t?nh ngh? d?y h?c - t? n?a th? k? tr??c!

Tr nh? c?a Th?y qu? l tuy?t v?i khi Th?y nh?c l?i nh?ng k? ni?m cng v?i ??ng nghi?p v gio sinh thu? ?y. Sau 50 n?m du b?, gi? ?y k? m?t ng??i cn v t?n mc kh?p n?i trong n??c c?ng nh? h?i ngo?i.

Th?y nh?c ??n Th?y ?inh Ng?c ?n m Th?y cn l?u gi? t?m hnh m?ng k? ni?m 10 n?m thnh hn vo n?m 1974, c Th?y C ?inh Ng?c ?n tham d?. Th?i gian ? Th?y ?n gi? ch?c v? Gim h?c tr??ng S? Ph?m Saigon.Sau th?i gian ??nh c? ? Canada, Th?y C c tr? v? Vi?t Nam vi l?n nh?ng khng nh?m d?p H?p m?t truy?n th?ng S? Ph?m Saigon ??u n?m D??ng l?ch nn Th?y ch?a c c? h?i g?p l?i ??ng nghi?p c? v h?c tr x?a.

Trong su?t th?i gian d?y h?c ? Vi?t Nam, Th?y ? d?y qua 3 tr??ng: Ng Quy?n, Ki?n Ha v S? Ph?m Saigon. M?y n?m tr??c, Th?y ch? lin l?c ???c v?i nhm c?u h?c sinh Ki?n Ha nn m?i l?n v? Vi?t Nam th Th?y ch? c d?p h?p m?t v?i c?u h?c sinh Ki?n Ha ? B?n Tre.

N?m nay, Th?y c?ng d? ??nh v? Vi?t Nam l?n n?a v h?p m?t v?i h?c tr c? Ki?n Ha. May m?n thay, tr??c chuy?n ?i v? th?m qu h??ng th Th?y lin l?c ???c v?i Tr?n Xun L?c kha 11 v bi?t thm trang web S? Ph?m Saigon. Nh? ti ngo?i giao v thng tin nhanh chng c?a Xun L?c qua trang web cng trang Facebook m m?t s? c?u gio sinh bi?t ???c tin n?y.

C?ng nh? trang Facebook m anh Tr?nh V?n M?n g?i ln t?m hnh n?m 1972, l?p Nh? nin 14 kha 9 ch?p chung v?i Th?y Minh v Th?y Quang. N?m ? Th?y d?y Php v?n l?p c?a anh M?n. T?m hnh th?t qu v ??y k? ni?m.Th? l m?t s? c?u gio sinh cc kha: 7, 9, 11, 12 lin l?c ???c v?i Th?y v ???c Th?y m?i tham d? chung v?i hai tr??ng Ki?n Ha v Ng Quy?n ? nh hng n?i B?n Tre ngy 9/4/2018 v?a qua th?t ?m cng v ??y ?p ni?m vui tao ng?.

Nhm c?u gio sinh kha 9 hng h?u nh?t t? Ty Ninh xu?ng B?n Tre, ? h?n nhau t? sng s?m ?? v??t ch?ng ???ng di ??n t?n B?n Tre, no n?c g?p l?i Th?y c? c?a mnh g?n 50 n?m tr??c. Th?y v?n cn nh? ??n l?p m Th?y lm gio s? h??ng d?n c Cao Th? ?ng, t?t nghi?p th? khoa trong s? 90 ng??i c?a Ty Ninh. ?ng d?y chnh ? tr??ng Ti?u h?c, nh? c T Ti 2, nn ???c k h?p ??ng d?y thm ? tr??ng Trung h?c, xem nh? ???c d?y hai tr??ng.

Kha 9 v?i cc c?u gio sinh: Y?n, Nguy?n Th? Nh??ng, Cao Th? ?ng, Tr?nh V?n M?n, Chu Nguy?t Nng Hoa, L Th? Su, V??ng Th? B??c v H Thu Th?y.H Thu Th?y h?c kha 9 S? Ph?m Saigon, xu?t thn t? tr??ng Ng Quy?n, v? B?n Tre tham d? h?p m?t. Thu Th?y bi?t lm th? t? thu? cn l h?c sinh trung h?c, cng th?i v?i nh th? Nguy?n T?t Nhin, c?ng h?c tr??ng Ng Quy?n. Th?y c nhi?u bi th? ???c ??ng trn trang web Ng Quy?n v S? Ph?m Saigon. Anh c?a Th?y l anh H Xun Son, h?c tr c? c?a Th?y 60 n?m tr??c ? tr??ng Ng Quy?n, t? Bin Ha v? B?n Tre ?? g?p l?i Th?y x?a.R?i ??n kha 7, 11 v 12 t? Saigon ?i B?n Tre ?? g?p l?i Th?y sau m?y m??i n?m du b? c?a cu?c ??i. Tr?n Xun L?c tuy h?c Anh v?n nh?ng c?ng bi?t ??n Th?y trong th?i gian h?c S? Ph?m. Th?y ng??ng m? v cm ?n Xun L?c ? h?t lng gip Th?y lin l?c v?i cc c?u gio sinh cho bu?i h?p m?t th?t ?ng vui.

Nhm c?u gio sinh kha 7: Thu Th?y, Nguy?n Th? R?ng, Phng Th? Vi?n, H Th? t, ??ng V?n Ch?t v ch? Anh.Nhm c?u gio sinh kha 11&12: Tr?n Xun L?c, L Tr?n H, Chu Th? Hoa Sen, Ph?m Th? Nhi?m, Nguy?n Th? Hong v Nguy?n B Sang.Sau ngy h?p m?t ? B?n Tre, Th?y ???c nhm c?u gio sinh nam l?p Nh? 6 kha 11 l h?c tr th?y d?y mn Php v?n ngy x?a, m?i Th?y d? bu?i h?p m?t thn m?t ? nh hng Bi?n ?ng ngy 16/4/2018 r?t ?m p tnh ngh?a Th?y tr.

Nhm c?u gio sinh nam kha 11: Nguy?n B Duy, Nguy?n Hong L, Nguy?n Vi?t H?ng, Ng Hong Hoa, Nguy?n ??c T, Tr?n Xun L?c.Th?y ni r?ng c? m?i l?n ni chuy?n v?i h?c tr c? th Th?y mang m?t c?m xc vui m?ng kh t?. Nh?t l c c? h?i g?p nhau ?? tay b?t m?t m?ng. Nh?ng ng??i h?c tr n?m x?a nay ? l ng b n?i ngo?i c?a m?t ?n chu nh? v?n t? ra th??ng m?n v knh tr?ng Th?y. V?n v?i cch x?ng h nh? ngy x?a, g?i Th?y v x?ng em lm Th?y c?m ??ng v cng. Tnh ngh?a Th?y tr sao m thn thi?t qu!

Th?y d?y ? tr??ng S? Ph?m Saigon t? kha 3 ?? kha 13. Kha no c?a tr??ng S? Ph?m Saigon c?ng c gio sinh xu?t thn t? tr??ng Ng Quy?n v tr??ng Ki?n Ha. Do v?y, m?t s? c?u h?c sinh Ng Quy?n v Ki?n Ha c?ng l h?c tr c?a Th?y khi h?c ? tr??ng S? Ph?m. Th?y r?t tm ??c v? ?i?u ? khi khm ph ra s? lin h? gi?a ba ngi tr??ng.

Th?y v? Vi?t Nam m?t thng ?? th?m vi?ng b con tr?i di t? Saigon ??n C Mau, r?i g?p l?i h?c tr c?, l?ch trnh di chuy?n h?u nh? m?i ngy. Tuy v?y, Th?y c?ng dnh th?i gian ?? ??n th?m Th?y Ph?m H?u Thnh v C Tr?nh Th? Sanh ? Bnh Th?nh. N?i ?, Th?y c?ng ? s?ng nhi?u n?m t? thu? cn l h?c sinh ti?u h?c.G?p l?i ??ng nghi?p n?m x?a, h?i th?m s?c kh?e v gia ?nh r?i nh?c l?i nh?ng k? ni?m c?a th?i d?y h?c m nh? s?ng l?i th?i gian thu? ?y. Th?y Thnh tham d? h?p m?t S? Ph?m Saigon hng n?m nn c?ng bi?t tin t?c ?? k? l?i cho Th?y Minh nghe. Th?y c?ng bu?n khi nghe tin nh?ng Th?y C ? l?n l??t qua ??i ? trong n??c v h?i ngo?i. R?i l?i cn Th?y C b?nh ho?n, tu?i gi s?c y?u nn khng lin l?c v?i bn ngoi.

Nh? ngy no cn l nh?ng v? gio s? tr?, ??y nhi?t huy?t trn b?c gi?ng ?? truy?n ??t ki?n th?c cho th? h? ti?p n?i. Nay qu Th?y C ? vo tu?i vng, trn d??i 80. Ng??i th may m?n cn s?c kh?e ?? vui s?ng cng con chu v ?i du l?ch. Ng??i l?i b?nh ho?n, ?i ??ng kh kh?n, ?nh gi? l?i nh?ng ??c m? m b?y lu nay ch?a th?c hi?n ???c.

V?i Th?y Nguy?n Duy Linh, c m?t k? ni?m v? bi th? ti?ng Php c?a Paul Verlaine "Le Ciel Est Par - Dessus Le Toit" m Th?y Minh ? thu?c lng v vi?t vo quy?n s? tay c?a Th?y Linh n?m 1980 ?? t?ng b?n. R?i hai Th?y b?t tin nhau, m?i ng??i m?i ng?. Mi ??n n?m 1986, tnh c? Th?y Linh th?y l?i bi th? nn ? d?ch thnh bi th? ti?ng Vi?t "Vm Tr?i Cao Trn Mi". K? ni?m n?y Th?y Linh c chia s? trong bi vi?t ??ng trn K? Y?u 50 N?m S? Ph?m Saigon n?m 2012 "Th? Paul Verlaine V M?t Cht G ?? Nh? V? S? Ph?m Saigon".N?m nay, Th?y c nh?ng ni?m vui n?i ti?p nhau. Thng 4 h?p m?t tr??ng Ki?n Ha, S? Ph?m Saigon v Ng Quy?n ???c t? ch?c ? B?n Tre. Nhn chuy?n ngh? h vo thng 7 ? Nam Cali, c?ng l d?p h?p m?t Truy?n Th?ng Ng Quy?n k? 17 nn Th?y ? ghi danh tham d? l?n ??u tin. V Th?y khng tham d? ???c ngy h?p m?t c?a S? Ph?m Saigon h?i ngo?i vo cu?i thng 7 nn Th?y s? c m?t bu?i h?p m?t thn m?t v?i nhm Gia ?nh S? Ph?m Saigon Nam Cali. Th?y cho r?ng ?y l ni?m h?nh phc c?a tu?i gi m Th?y may m?n c ???c nn v cng trn qu.

C?ng nh? Tr?n Xun L?c m Th?y lin l?c ???c v?i Nguy?n B Sang kha 11, ngy x?a ? g?n nh Th?y. C l? cn duyn h?i ng? nn Th?y nh?n ???c s? phone v ??a ch? email c?a Tr??ng Quang C?n kha 11 nh? Sang chuy?n ti?p. C?n l h?c tr r?t gi?i mn Php v?n c?a Th?y d?y nh? h?c ti?ng Php t? nh?. C?n cng v? v hai con v??t bin, ??nh c? ? M? vo th?p nin 80. Nh? ch v lng quy?t tm, v?a ?i lm nui gia ?nh v?a h?c thm ??i h?c, C?n ? t?t nghi?p K? s?. Hi?n t?i, gia ?nh C?n ?ang sinh s?ng v lm vi?c ? San Diego. Khi bi?t ???c tin Th?y C qua Nam Cali, C?n ? ch? ??ng m?i nhm Gia ?nh S? Ph?m Saigon Nam Cali ti?p ?n Th?y C.

Th?y mong ???c g?p l?i Th?y Linh ?? nh?c l?i bi th? k? ni?m c?a 38 n?m v? tr??c, cng nh?p cht r??u m?ng ngy t??ng phng. Th?y c?ng mong g?p l?i Th?y D??ng Ng?c Sum, hi?n ?ang ??nh c? ? Cali n?ng ?m. Th?y Sum ho?t ??ng r?t tch c?c cho Gia ?nh S? Ph?m Saigon h?i ngo?i m Th?y l H?i tr??ng ?? t? ch?cngy h?p m?t truy?n th?ng hng m?m vo th??ng tu?n thng 7.

Th?y ?ang mong m?i t?ng ngy ?? ???c h??ng ni?m vui tao ng? vo chuy?n ngh? h n?m nay, g?p l?i ng??i thn, nh?ng ng??i b?n th?i h?c sinh v nh?t l Gia ?nh Ng Quy?n v S? Ph?m Saigon. ? l ni?m h?nh phc c?a m?t ng??i Th?y ? gi t? b?c gi?ng cng b?ng ?en ph?n tr?ng v nay ?ang ? vo giai ?o?n tu?i vng c?a cu?c ??i.

Cu?c vui no r?i c?ng tn. Chuy?n ?i ch?i xa no r?i c?ng k?t thc. Th?y C tr? v? Canada v?i nh?ng t?m hnh k? ni?m ghi l?i kho?nh kh?c trng phng. Nh?ng lc r?nh r?i Th?y s? m? ra xem ?? nh? l?i nh?ng ng??i h?c tr x?a, nh?ng ng??i b?n c? ?ang s?ng ? ch?n qu nh v h?i ngo?i. Th?y lin t??ng pha sau nh?ng t?m hnh ? l nh?ng bng dng quen thu?c c?a m?t thu? S? Ph?m Saigon.

V??t ch?ng ???ng xa th?m c? h??ng
G?p l?i tr x?a, b?n thn th??ng
Ni?m vui tao ng?, i h?nh phc!
S? Ph?m Saigon mi v?n v??ng...
Th?y C s?ng r?t l?c quan, h?nh phc nn ? tu?i trn d??i 80 m Th?y C trng tr? h?n tu?i r?t nhi?u. ? l nh? Th?y C sing n?ng luy?n t?p d??ng sinh m?i bu?i sng. ??ng th?i Th?y C c?ng ?i l? Nh Th? m?i ngy ?? nng cao ??i s?ng tm linh.


Sau khi ngh? h?u, th?nh tho?ng Th?y C v? Vi?t Nam th?m qu h??ng ho?c ?i Php th?m gia ?nh v cn ?i ??n cc thnh ph? ? Canada, M? ?? th?m ng??i thn v b?n b. C vi l?n Th?y C cng gia ?nh con gi ?i ngh? h ? Hawaii ?? t?m bi?n v chim ng??ng v? ??p thin nhin vo lc bnh minh hay hong hn trn ??o ng?c.

Knh chc Th?y nhi?u s?c kh?e ?? nh?n ???c nh?ng ni?m vui t??ng phng v?i nh?ng ??ng nghi?p x?a v h?c tr c? c?a ba ngi tr??ng g?n b v?i ??i d?y h?c c?a Th?y.

Ht Bnh Ph??ng

Seattle - Thng 6/2018

(Vi?t theo l?i k? c?a Th?y Tr??ng Phan Nam Minh)


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 27 2018, 04:24 AM
Gửi vào: #8


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 26th March 2019 - 09:36 AM