IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

14 Pages: V « < 12 13 14  
Reply to this topicStart new topic
> Đinh hợi sắp tới bà con ơi !, Hoa hạ
hoaha
post Oct 6 2018, 11:25 PM
Gửi vào: #261


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35
G?p l?i c? nhân
V? ch?n nhà x?a th?m c? nhân
Nhà l?u ph? xá th?t là tân
T́m em ch?n c? nay ?âu m?t
Ch?ng th?y ng??i x?a kh? v?n l?n
G?p m?t c? bà r?ng r?ng h?t
Da nh?n má x? chính ng??i thân
M?ng m?ng t?i t?i bu?n ... n?m phút
Tóc b?c da m?i v?n c? ... mân

Giúp ?ây h?i kia
Nh? M?o cho nên thoát kh?i tà
S?ng nh? n??c M?o l?i th?ng hoa
?i làm ? M?o mua xe m?i
C?c c?m M?o ?ô s?m ???c nhà
M?o giúp tr? thành ng??i h?u s?n
M?o ?ô dành d?m l?i vinh gia
Gi? ?ây ngh? l?i mà th??ng ...M?o
Nh? M?o mà ?ây thoát l??i ...ma

Nh? M?o mà ?ây thoát l??i ma
G?i giúp ??ng s?ng ph́ gia
Ti?n ??ng khoái không ?a M?o
??ng s? c?ng hoa t?ng ??t nhà
V?t ki?u iêu n??c mau mau g?i
Khúc ru?t ngh́n xa g?i l? nha
N??c M?o giúp ta ta giúp ??ng
Cho dân t?c V́?t s?m thành ...ma
Lăo N?c


Được chỉnh sửa bởi hoaha on Oct 7 2018, 08:17 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Oct 8 2018, 12:34 AM
Gửi vào: #262


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35Th? Bùi Giáng

?ánh cho M? cút Ng?y nhào,
?ánh cho ch?t m? ??ng bào mi?n Nam.
?ánh cho khoai s?n thành vàng,
?ánh cho dép l?p ph?i mang th? gi?y.
?ánh cho B?c ?o? Nam ?ày,
?ánh cho thù h?n gi? này ch?a tan.

?ánh cho c? n??c Vi?t Nam,
Áo ôm kh? rách x?p hàng xin cho.
?ánh cho h?t mu?n t? do,
H?t m? dân ch? h?t lo quy?n ng??i.

?ánh cho d? khóc d? c??i,
Hai mi?n th?ng nh?t ki?p ng??i ng?a trâu.
?ánh cho hai n??c Vi?t Tàu,
Không c̣n biên gi?i cùng nhau ??i ??ng.
?ánh cho ḍng gi?ng Tiên r?ng,
Osin, nô l?, lao công x? ng??i.
?ánh cho chín ch?c tri?u ng??i,
Thành dân vô s?n thành ng??i l?u vong.
?ánh cho non n??c L?c H?ng,
Ti?n lên th?i ??i mang gông mang cùm.
?ánh cho c? n??c ch?t chùm,
?ánh cho con cháu kh?n cùng mai sau.
?ánh cho Bác ??ng Nga Tàu,
Tri?u dân nô l? ngàn n?m c?m h?n !
Bùi Giáng

"?ánh cho M? cút ngu? nhào"
Xong ta dâng tr?n ??ng bào cho hoa
Ta v? ??ng có ?ô la
Ta sang ?? M? mua nhà rong ch?i
??ng bào ? l?i c?m h?i
Nhà tan n??c m?t t?i b?i an nam

"?ánh cho c? n??c Vi?t Nam"
Bo bo ḿ lát ?n tham b?ng ??y
Vào nam ta s?ng phây phây
C??p ngày t? s?n vàng cây c?a ng??i

"?ánh cho d? khóc d? c??i"
?ánh cho tán m?ng thành ng??i trung hoa
?ánh xong ta r??c M? qua
?n xin h?u có ?ô na ta xài
T?i v? r??u quư lai rai
Cao l??ng m? v? t?i ngày say s?a
B?n bè b?n bi?n h?t ?a
H?t ti?n ta ph?i ??y ??a ba tàu
L??m l?c


Được chỉnh sửa bởi hoaha on Oct 8 2018, 12:37 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Oct 11 2018, 12:57 AM
Gửi vào: #263


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35Các ??ng
Các ??ng âm binh l?m ư tà
Núi r?ng su?i bi?n t?ng không hoa
Chui ??u lu?ng háng ?em dâng n??c
B? ?it nâng bi hi?n c? nhà
M?t ??t không màng ph??ng măi qu?c
Non sông ch?ng thi?t l? buôn gia
Toàn dân ?ói kh? không c?n bi?t
Mi?n ???c giàu sang s??ng ??ng ta
Lăo N?c


Được chỉnh sửa bởi hoaha on Oct 12 2018, 09:14 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Oct 11 2018, 11:30 PM
Gửi vào: #264


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35Thu m?t giá
H? thu nh́n t?n ?áy trong veo
Vài chi?c thuy?n neo bé tí teo
B?t tr?ng s?i t?m h?i g?n sóng
N?ng vàng lóng lánh lá r?i vèo
C?m mây l? l?ng trôi vô ??nh
Ngơ v?ng bu?n tênh l?i v?ng teo
Ngh? ??n ti?n h? ?âm nh? pác
Gi? ?ang m?t giá r? h?n bèo
Ś Trum


Được chỉnh sửa bởi hoaha on Oct 14 2018, 05:34 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
huongmy
post Oct 16 2018, 11:18 AM
Gửi vào: #265


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 517
Tham gia: 19-March 06
Thành viên thứ: 87T?nh gi?c Nam Kha
T?nh gi?c Nam Kha khéo b?t b́nh
B?ng con m?t d?y ki?p nhân sinh
Bóng câu song c?a m? xanh c?
Th? h?i ?áng ǵ chút nh?c vinh

R?i l?i l?n ṃ ??n v?i nhau
M?i t́nh ??ng chí th?t thanh cao
H? môi r?ng l?nh cùng biên gi?i
Giao Ch? hôm nay thu?c chú tàu

Ch? Pháp tr?m n?m quên h?t r?i
M?t th?i Anh ng? ng?m trong môi
Gi? ?ây ti?ng Vi?t thay v?n m?i
Ái n? dân ta m?t n??c thôi !

B?n ngàn n?m s? h?t c̣n linh
Nô l? ngàn n?m ch?a th?t kinh
?ánh m?o r??c tàu vào trám ch?
An nam t?nh l? kh? dân t́nh
H??ng M?
Được chỉnh sửa bởi huongmy on Oct 16 2018, 11:19 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Oct 16 2018, 03:27 PM
Gửi vào: #266


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35QUOTE(huongmy @ Oct 15 2018, 09:18 PM) *

T?nh gi?c Nam Kha
T?nh gi?c Nam Kha khéo b?t b́nh
B?ng con m?t d?y ki?p nhân sinh
Bóng câu song c?a m? xanh c?
Th? h?i ?áng ǵ chút bă vinh

??i ng??i ng?n ng?i t? chiêm bao
Danh l?i h?n thua máu l? trào
M?t n??c t?c là tiêu t?t c?
Ôm chân ch?t c?u s??ng hay sao

R?i l?i l?n ṃ ??n v?i nhau
M?i t́nh ??ng chí th?t thanh cao
H? môi r?ng l?nh ḥa biên gi?i
Giao Ch? hôm nay thu?c ch? tàu

Ch? Pháp tr?m n?m quên h?t r?i
M?t th?i Anh ng? ng?m trong môi
Gi? ?ây ti?ng Vi?t thay v?n m?i
Ái n? dân ta m?t n??c thôi !

B?n ngàn n?m s? h?t c̣n linh
Nô l? ngàn n?m ch?a th?t kinh
?ánh m?o r??c tàu vào trám ch?
An nam t?nh l? kh? dân t́nh
H??ng M?


Được chỉnh sửa bởi hoaha on Oct 16 2018, 03:46 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
huongmy
post Oct 24 2018, 09:32 PM
Gửi vào: #267


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 517
Tham gia: 19-March 06
Thành viên thứ: 87Ph? m?i!
Ph? xá bây gi? ??p dă man
Ng??i ?ông nh? h?i áo qu?n sang
Bên l? m?t bé con g?y ?ét
Con chó trên xe c? xích vàng

Gió mùa ?ông b?c em bay tóc
Hà N?i canh khuya dáng m? g?y
Kéo chi?c xe th? ?ang lên d?c
Dân t́nh th?ng kh? v?n quanh ?ây

H.M
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
huongmy
post Nov 4 2018, 11:48 PM
Gửi vào: #268


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 517
Tham gia: 19-March 06
Thành viên thứ: 87Thu ??i ??ng
Hà N?i vào thu n?ng ng?p vàng
Sáu sao l?p lánh ?ón thu sang
M?ng ngày xác nh?p vui nh? h?i
Chào ?ón quan tàu loa thét vang
An nam h?nh phúc m?ng thu ??m
Giao Ch? thanh b́nh h?t th? than
Kách m?nh thành công vô t? qu?c
??i ??ng qu?c t? hát ca vang
H.M


Được chỉnh sửa bởi huongmy on Nov 4 2018, 11:50 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
huongmy
post Nov 19 2018, 12:40 AM
Gửi vào: #269


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 517
Tham gia: 19-March 06
Thành viên thứ: 87Thu ??m
Thu ??m n?m x?a l?nh th?y bà
Toàn dân ?m ?ói gi?ng in ma
Tuyên ngôn ??c l?p la in ?i
Hi?u tri?u t? do mơm phóng loa
Hà N?i bây gi? diêm dúa l?
Sài G̣n hi?n t?i ??p xa hoa
Dân nghèo c? rách quan nh? l?n
??ng c? giàu lên... dân b? cha

??ng c? giàu lên dân b? cha
C?m th?a c?m h?m có ?âu mà
Nam thanh nh? nh?n nhàn không vi?c
N? tú ??ng ???ng ?ón khách xa
??ng hóa ch? Nam thành ch? hán
??i ??ng hoa Vi?t bi?n chung nhà
B?ng d?ng biên gi?i không c̣n n?a
Nam H?i gi? ?ây thu?c n??c ta
Khu ?en


Được chỉnh sửa bởi huongmy on Nov 19 2018, 01:02 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

14 Pages: V « < 12 13 14
Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 21st March 2019 - 02:01 AM