Bản in cho chủ đề

Nhấn vào đây để xem chủ đề ở nguyên bản

BenTreHome Forums _ THÔNG BÁO _ DIỄN ĐÀN BTH TÁI HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

Gửi bởi: NhaQue Feb 13 2018, 05:48 PM
www.bentrehome.net Trân Trọng Thông Báo:Từ Jan03,2018 đến Feb12, 2018 Diễn Đàn BTH trục trặc về font chữ. Nay đã được khắc phục và hoạt động trở lại bình thường.Tuy nhiên, nếu quý vị khám phá có những lỗi kỹ thuật nào xin báo cho biết.Những bài đăng trong khoảng thời gian trục trặc kể trên, xin quý vị vui lòng đăng lại và Nhóm Điều Hành giúp xóa các bài bị lỗi.Công việc phục hồi hình ảnh do đổi server đang được tiếp tục.Cám ơn cháu CƯỜNG TRẦN đã giúp khắc phục sự việc lần nầy cũng như trước đây trong lần BTH bị hackXin quý khách và thành viên hoan hỉ thứ lỗiThay BTH: NhàQuê Feb 13, 2018

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)