IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

2 Pages: V < 1 2  
Closed TopicStart new topic
> H??NG TH? ??U GI, Tc Gi? H? THANH NH
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:00 AM
Gửi vào: #21


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622
HT20- Ch?ng cu?i


Chi?c Taxi ??a b gio gi
Vo nh d??ng lo
Gh l?i ngi tr??ng ti?u h?c ngo?i
B lo th?y g ?y !
T??ng ru l a
C b sn r?ng c??i tot nh?y c c
Con b l?n d?n
Chi?u s??ng s?m gi
C nh?ng ngi tr??ng qua su?t tu?i th?
C?ng c b?n b ??i tr??ng ??i l?p
B?n h?u ?i r?i
C?ng c ng??i ? l?i
? l?i tr?n ??i chung b??c chung ?i
Nh?ng chi?c m? ?en tung ln
D??i tng hoa ph??ng tm
N? c??i t??i ng?i sng bu?i ra tr??ng
Chi?c Taxi r? vo gio ???ng l?ng l?
? ? ngy x?a
? nh? ngy x?a !
Hai bng song song qu bn t??ng cha
Ngy tn hn ??p s?c n?ng hong hn
N?m thng ?i qua
Chan ha h?nh phc
??a con gi cho ??i qu ??i l vui
Ngy con b thi ni
Ng??i cha b??c vo qun ng?
T? ??y chia xa
T? ??y ng?m ngi
Chi?c Taxi ??a ti?p c? b ra b?n tu l?ng gi
M? b?ng con ??a ti?n ng??i ?i
L?p l?p ng??i trai cng ?i ra bi?n
Cng ??n chi?n tr??ng
Xa tt Vi?t Nam
Hai ch? Vi?t Nam
Nh? l?i nguy?n trn ?
M ngn ng??i trai ?i mi khng v?
Quan ti ?i bn
Hai hng lnh gc
Gi k? v?t v? l?i gia ?nh
M? nh?t d?u qun b?u
Ng??i tr? v?
C khi ch? l ci tn
C kh?c n?m sinh v ngy m?t tch
T??ng ? ?en s?ng s?ng l?nh lng
N?m m??i tm ngn tn ng??i chi cht
Ng?n ?y gia ?nh
V?nh vi?n chia xa
Nh?ng bn tay tr? th? m m?m ki?m tn cha
V?t kh?c cn su trn m?t ?
T ti l?p da ng
??a b ln ba
Bn ti?ng n?c ngh?n ngo ng??i m?
i chi?n tranh !
D?u ch?m than l?nh lng o no
Chi?c Taxi d?ng tr??c nh d??ng lo
B c? b??c xu?ng xe
Ch?ng cu?i ?y r?i !
B ??ng b?i h?i
??o m?t nhn quanh
L a ma thu bay l? t? bn th?m
Trong v cn bao nhiu ti?n
B ??a h?t cho ng??i ti x?
C??i hi?n ha : c?m l?y m tiu !
Ti khng c?n n?a ?u
Ch?ng cu?i ?y r?i !
Ng??i ti x? ??ng ng?m ngi
Cho t?i khi bng b c? gi khu?t sau cnh c?a

H? Thanh Nh .
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:00 AM
Gửi vào: #22


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT21- Phng hai gi??ng


Sau khi m? tim ra
H? ??a ti vo nh d??ng lo
Khng cho v? nh
Kh ho m?y ch?u hoa
N?m gi??ng k? bn l ng lo M? ?en
G?y nh? con m?m
Th? kh kh c?n suy?n ??n hng ?m
Giy nh? hai bn
S?i ng?n s?i di
Giy th? oxy giy chuy?n n??c bi?n
Tr??c l? sau quen
Hai ba b?a chng ti thnh ?i tri k?
D? c?m thng v ??ng h?i ??ng thuy?n
Gian kh? cng nhau m?t th?i chinh chi?n
T? chi?n tr??ng gi?i tuy?n
Ng??i lnh M? ngy x?a
B?p b? vi tn A sao A l??i
Hai thng tr?i ?ng ? Gio linh
Lc ? ti l ng??i lnh b? binh
??i m?t k? th trn ???ng s? 9
Tuy khng st cnh hnh qun
Nh?ng c? hai ??u mi?t mi trong vng ??t l?a
Cng nh?c nh?n m?a n?ng Tr??ng s?n
Cng th? chung h?i gi nng Nam Lo
Cu?c chi?n n?a ch?ng
Anh tr? v? c? qu?c
??i di?n cu?c ??i v?i n?i c ??n
Gia ?nh tan nt
??i ng??i c?u chi?n binh Vi?t Nam t? t? xu?ng d?c
Ht xch r??u ch t t?i c?ng ?i phen
Ra kh?i t ch?ng ch?t v?t xm ?en
Anh th?t nghi?p tr? thnh homeless
S?ng lang thang x ch? qua ngy
R?i sau cng c?ng vo ??n n?i ?y
Nh d??ng lo ch?ng cu?i ??i ph?i ??n
Cu?c ??i ti
R?i ren nh? l??i nh?n
No khc g anh tuy xa cch ?i n?i
Chi?n tranh qua r?i
Ti ?i t ??t B?c
?n g? trn ngn b?a ?i b?a no
V? b? l?y ch?ng xa con g?i n?i nui nh?
Ra t r?i ti ?i ??p xch l
S?ng v?t v??ng cho ??n ngy ?i M?
Xa qu h??ng ngn trng v?n l
Hai cha con ?p ? qua ngy
Lm hai ca tu?n l? b?y ngy
C?m c?i nui con mong ??n ngy khn l?n
Nhi?u n?m tri qua trn ??t khch
Th?ng con ra tr??ng l?y v? ti?u bang xa
M?t thng ?i l?n g?i v? cho c l?
C?ng t?i nh? ! Thn gi o no
B?y m??i tu?i vo nh d??ng lo
G?p b?n chung phng ??ng c?nh khc mu da
Hai chng ta hai k? khng nh
Coi l?i c?ng m?t lo?i c b? c b?c
Khng h h?n m hnh nh? ki?p tr??c
C?ng c duyn n? g rng bu?c nhau ?y

H? Thanh Nh
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:01 AM
Gửi vào: #23


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT22- Ng??i lnh

C y t gi? tay ch? s? phng
Ng??i lnh b??c vo h?i h?
ng c? n?m im lm
Hnh nh? ?ang ng?
Ng??i lnh ??ng ??u gi??ng h?i lu
Nhn ng c?
Sau ? ??nh b??c ra ngoi
Lc anh d?m ?i th ng c? tr? mnh ?
John ! Con ? v? ch?a
Ba ch? con mi
Tay qu? qu? nh? mu?n ki?m ng??i con
Ng??i lnh n?m tay ng
Bu?t mi?ng tr? l?i
Ba ?i con ? v? r?i
Anh ng?i xu?ng chi?c gh? ??u gi??ng
N?m tay ng nh? mu?n chuy?n h?i ?m
Vo thn hnh cm c?i gi nua
ng c? v?n hn m
Nh?ng si?t ch?t tay anh
Nh? h?i anh cn nh?
??a ??n ngi tr??ng m?u gio n?m x?a
C? th? lu lu ng ?
G?i tn John v anh lnh c?ng tr? l?i
Con l John ?y con ? v? r?i
?ang n?m tay ba ?y
Ba c? yn tm ng? nh !
ng c? hn m ba b?a r?i
Lc t?nh g?i tn
Mong g?p con trai l?n cu?i
B?nh vi?n tm tn thn nhn
G?i v? ??n v?
Ng??i lnh xin php tr? v?
Mong g?p m?t cha trong gi? h?p h?i
Hai ti?ng ??ng h? ?i qua
Ng??i lnh v?n n?m ch?t tay cha
V c c?m gic ng c? c?ng si?t ch?t tay mnh
ng c?ng trong tnh tr?ng n?a t?nh n?a m
Khng h? m? m?t
Nh?ng v?n ph?u pho th?nh tho?ng g?i tn con
V d? nhin ng??i lnh c?ng tr? l?i
Con l John ?y
V?n th?ng John c?a nh?ng ngy cn b
M?i ngy lon ton ch?y theo ba
D?o mt cng vin
C khi l??m l r?ng bn th?m
C? th? m b?n ti?ng ??ng h? ?i qua
Ng??i lnh v?n m th?m ng?i ?
N?m ch?t tay cha ch?a l?n no di chuy?n
T?i sng m?t tr?i ln
Th?y ng c? ng? yn
Anh lnh b??c ra hin ht thu?c
Ng ??t ng tr?i b?nh vi?n l?nh h?i s??ng
Th?y c y t ?i ngang
Anh h?i ng c? ? l ai ?
C y t trn xoe ?i m?t
?a ng c? trong phng khng ph?i l cha anh sao ?
Ng??i lnh b?i r?i tr? l?i
??n v? ti c ??n hai ng??i
Cng tn John nh?ng khc h?
Ch?c c?p trn thng bo l?n
Ti c?ng c cha ? thnh ph? n?y
T?i qua b??c vo phng
Ti bi?t ngay c s? sai l?m
??nh ?i ra th ng c? g?i tn
Ti ng?i l?i su?t ?m
V?i ng??i ?ang h?p h?i
Cho ng c? an tm l con trai v? k?p
Nhn m?t cha l?n cu?i
Khng n? b??c ra khi ng c? s?p la ??i
C y t nhn anh trn trn
N??c m?t ch?y di
Qu knh ph?c cch c? x? ??y tnh ng??i
C?a ng??i lnh tr?
Khi c? hai tr? vo phng
Th ng c? ? th? h?i cu?i cng
Trn mi cn thong n? c??i mn nguy?n


H? Thanh Nh


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:01 AM
Gửi vào: #24


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT23- Con g?u nh?i bng v ?a hoa h?ng


C?u b ??ng trong c?a hng Target
Nhn thm thu?ng con g?u nh?i bng
V bn kia l dy hoa h?ng
Ti h?i em
C c?n g c gip ?
Em nhn n?m ti?n l? trong tay
V?i s? ti?n n?y
Con khng ?? mua con g?u nh?i bng
Cho em gi v ?a h?ng cho m?
T?i hm qua em gi con ? ?i r?i
V ba b?o chi?u nay m? c?ng ?i thi
Con mu?n g?i cho m? m?t ?a hoa h?ng
V nh? m? mang cho em con g?u nh?i bng
Nh?ng con khng ?? ti?n
Mua m?t l?n hai th?
Lng ti nh? chng xu?ng
?u con ??a n?m ti?n l? cho c
R?i chng ta cng ??m nh
Ti rt v?i t? gi?y hai m??i ??ng
Tr?n chung v?i n?m ti?n c?u b
N?y nh ! M?t hai v ba m??i ??ng
Hai c chu mnh cng ??m thm l?n n?a
N?y m?t hai v t?t c? ???c ba m??i hai ??ng
?? ti?n mua cho em gi concon g?u nh?i bng
V c? b hoa h?ng cho m?
C?u b c??i t??i : c Cha gip con r?i
Con ch? ??c mua thm m?t ?a hoa h?ng
M by gi? ?? ti?n mua c? b
Ln xe but tnh c? ti ??c t? bo c?
M?t tai n?n xe gy ra t? ngu?i say r??u
B gi ch?t li?n
B m? v?t th??ng ??u tr?m tr?ng th? oxy
Bc s? b?ng lng rt ?ng th? chi?u nay
Sng hm sau
Ti tm ??n nh tang l?
Th?y hai quan ti l?n nh? ??t song song
Trn n?p o quan ng??i m? c ?a hoa h?ng
V quan ti k? bn c con g?u nh?i bng
C?u b con hm qua
??ng l?ng l? gi?a phng
Ch?c c?ng vui lng
V m? ??c cho hai ng??i thn ??u ?? c?
Ti ci m?t th? di
C?u nguy?n cho hai m? con v?a la cu?c s?ng

H? Thanh Nh
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:02 AM
Gửi vào: #25


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT24- H?p m?m kho

N chu ! ??ng hm !
Con b Loan le l??i m?m c??i
Rt v?i h?p m?m kho
Kh?i Microwave b?c khi
Mi m?m th?m l?ng
Lm ti th?y ?i
Con b du h?c sinh v?a m?i ra tr??ng
Nh? qu h??ng
Khng ti?n v? n??c
?em m?m kho ?n ln
Trong gi? lunch
Cho ?? nh? ging Ba lai n??c ??c
Nh? m? nh? em t? cu?i chn tr?i
Hai ch chu
Nhn nhau thng c?m m?m c??i
?n xong ti m? c?a b??c ra ngoi
B M? gi x?p hng ch? t?i l??t
??a m?t h?i ti
Hnh nh? c mi g kh?ng khi?p ?
Ti m?c c? tr? l?i
Ch?c mi ?ng c?ng c?nh nh bank
R?i ?i lun khng dm ni thm g
Vi pht sau
C?ng ch?ng cn ai nh?c chi
??n mi m?m kho trong nh bank n??c M?
Nh?ng ti nh? hoi
C l? ??n nhi?u n?m
M?y b?a sau
Phng lunch c?ng ch? c hai ng??i
Con b l?i mang vo
H?p c ko kho t? v?i rau r?m
L?n n?y khng dm hm
Nhn con b ?n ngon lnh
V?i h?p c?m g?o nng H??ng b?c khi
Ti nu?t n??c mi?ng thm thu?ng
Th?y n ?n hnh nh? mnh c?ng ?i
i ! Ci con b n?y ?n chi m c?t c?
Ton nh?ng mn t?m th??ng
H?ng b?a qu h??ng
Ti nhn b?a lunch con b
C??i m?m h?i ?a
Chu c ng??i yu ch?a ?
Con b hai m??i ng??c m?t ngy th?
Chi v?y ch ?
?i v?i ng??i yu m ?n u?ng th? n?y
Lc u y?m lm sao hn ???c ?
Con b th?n thng
Nhn sang h??ng khc
Ti ch?t th?y m?t tr?i bt ngt qu h??ng
Ma m?a B?n Tre
N??c ng?p sau v??n
Con n??c rng ??t R?m
Trn b? ??c n??c ph sa r?ch nh?
M? n?u c?m chi?u
Con h? tay s??i ?m
B?a c?m chi?u i sao m ?m ??m
Ch? c t canh ngho tp v?n n?u m?ng t?i
C?ng c khi
Rau t?p tng m?y th?
Hi v??n sau m sao qu l ngon
H?n hai m??i n?m vi?n x? dp giy mn
N?m ?? mn Ty-Tu-M?-Thi
Cho ??n by gi? ti m?i th?y
Khng ?u b?ng
C?m g?o m?i th?m l?ng
?n v?i t n??c m?m kho kh qu?t
Nh?ng chi?u m?a gi
Ch?c cn h?n m? v? nh vua
Hai ti?ng qu h??ng nh? ?i?u h n?c n?
Ngn n?m sau ch?a ch?c c ng??i qun

H? Thanh Nh
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:02 AM
Gửi vào: #26


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT25- Th? tr??ng

Anh lm th? tr??ng N?m M??i Su ( 516 )
C? ??ng l?ng danh ch? l?c Mi?n
Ti d?t Chi ?on qua ?p B?c
V??t ging sng c?n xch xe nghing

Ma kh qu?n th?o b? kinh Xng
Qua T?t anh cn m?i cnh tay
Anh khp cu?c ??i chinh chi?n c?
Bn ging Ph?ng Th?t ho? chu bay

Khi anh r?i kh?i vng an d??ng
L lc ti v ng??ng c?a t
T? ?y gi t? lun v? kh
Ki?p t bn mp v?c thin thu

Ra t cn l?i bn tay tr?ng
Ti ??y xe ?i bn xm ngho
T?ng lt d?u hi t?ng h?m nh?
Nng niu ng?n l?a b?p c?m chi?u

Ti bn d?u hi quanh Ng Su
Nh? t?ng con h?m b?n hng quen
N?m n?m ly l?t bn h ph?
N??c ? thanh bnh ki?p v?n ?en

G?p anh qun cc c ph ti
Tri b?p chia t?ng nh?ng n?i vui
Anh k? chuy?n ??i qua m?y ?o?n
Bn ch?ng v s? ki?m c?m thi

Bn tay cn l?i m ch?ng v
S? ph?n c??i cay cu?c ??i ??i
Ti c?ng cho c?m ngy ??p ??i
T?ng ??ng b?c v?n lt d?u hi

Ti g?i ?a anh l Th? tr??ng
Anh c??i chua cht m?t xa x?m
Cnh tay Th? tr??ng khng cn n?a
V n?a ??i sau c?ng s?p tn

Hai ng??i hai c?nh ??i xa l?
L ??i ph??ng nhau c?ng m?t th?i
H?t gi?c chia nhau t?ng ?i?u thu?c
Thanh bnh ?u ph?i m?i ng??i vui !

Dng anh th?t th?u trong lng h?m
Len l?i mn chn m?y v?a h
Ngoi ph? bao nhiu ??ng ch c?
Thnh thang nh r?ng ??i thay xe

Anh nh? chanh v?t khng cn n??c
V?t b? cho quen cu?c s?ng th?a
Anh mu?n quay l?ng cng qu kh?
Khng bu?n nh?c l?i chuy?n ngy x?a

Ngy ti ?i M? anh ??a ti?n
C?ng ?m lng qua ki?p b?i ??i
Ti n?m bn tay cn l?i ?
C?ng bu?n thn th? tr?ng nh? vi

H? Thanh Nh


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:02 AM
Gửi vào: #27


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT26- Cy c?u anh To

Ai ? c l?n ?i qua chi?c c?u treo
Cu?i b?n Cu Pua vng cao Qung Tr?
M?i th?y tht tim
M?i l?n qua su?i
Hai s?i giy cp ?ong ??a
Tr?i m?a gi ni
N??c ngu?n tun l?m ch?m ? tai mo
B?n nh? dn t?c Vn ki?u
S??n ni cheo leo
Tr? nh? ??n tr??ng
Ng??i l?n ln n??ng
M?i ngy hai l??t ?i v?
? hai ch?c n?m v??t qua ?o?n ???ng kh? ?i
Ni?m m? ??c ??n s?
Cy c?u xi m?ng qua su?i
Kh tr?m b? l?p l?p ro ng?n
??n g?i nhi?u n?i
C?p trn ch?ng cht ?oi hoi
Coi nh? chuy?n nh? th??ng ngy d??i huy?n
M?t bu?i s?m mai
C ng??i ?n ng tc pha mu mu?i
Ni gi?ng Si Gn
Tm ??n nh tr??ng b?n
H? d?t nhau ra b? su?i
Ch? chi?c c?u giy cp cheo leo
Ti?n ti khng c bao nhiu
Ch? ???c ba m??i tri?u ??ng
N?u dn b?n ??ng gp cng
Th ti s? mua xi m?ng thp ct
Chng ta cng h?p tc
Chi?c c?u b tng ch?c ch?n s? hon thnh
?em l?i s? an ton
Cho hai m??i su h? dn trong b?n
Tr??ng b?n chi xi?t vui m?ng
D?t ng??i ?n ng Si Gn ln x
V sau l phng kinh t? huy?n h? t?ng
Cc n?i ??u b?ng lng
Ng??i ?n ng tr? l?i Si Gn
Tr??ng b?n h?p dn l?p ??i thi cng
?ng h?n m?t tu?n sau
Ng??i ?n ng tr? l?i cng hai ng??i b?n k? s?
K? c? hai xe ch? ??y v?t li?u
H? b?t ??u ??p mng xy c?u ngay chi?u hm ?
Ba ng??i cng tr?n h?
Khing s?t xi m?ng
Ph? cng dn b?n
M? hi ch?y c?n gi Lo nng b?ng
H? v?n t??i c??i
C? tu?n l? thi cng
Tr??ng b?n nhi?u l?n h?i tn
Ng??i ?n ng m?m c??i khim t?n
C? g?i tn ti l To
Khng m? mi?u thm b?t
R?i ch?ng ni g thm
M?t ci tn nh? khng nh? th?t
Trong hng tri?u ng??i dn Si Gn c tnh c danh
M?t tu?n sau cy c?u hon thnh
H? u?ng v?i dn b?n vi ly r??u
R?i t? gi ra v?
T? ??y ch?a l?n no tr? l?i
Gip m?t l?n
L?i ch ??n tr?m n?m
Ng??i b?n Vn Ki?u nh? mi
??t tn cy c?u giy cp tr??c ?y
L cy c?u anh To b tng c?t s?t
M?t ci tn v danh m c th?t

H? Thanh Nh
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:03 AM
Gửi vào: #28


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT27- Quan m o tr?ng

Lc s?p ra v?
Con ln ??t th? n?y d??i g?i
T?i nay d?n gi??ng
Ch?c m? th?y th? con
? n?m m??i ma Vu lan
o con ci bng h?ng ??
??c ??n bao gi? hoa ?? ngn n?m
Ngy sinh ra con
M? l c gio
o tr?ng sng ?i o tr?ng chi?u v?
Su?t tu?i ?u th?
Ch?a th?y l?n no m? thay mu o
Ph?n tr?ng b?ng ?en bn o tr?ng sn tr??ng
Ngy con t?p ?i
M? du con t?ng b??c
Nh?ng b??c ??u tin c?a v?n b??c sau n?y
M? c??i dn tan khi con t?p ni
Lc con nn ng??i tc m? ? hoa rm
M??i l?m n?m r?i m? gi l?m c?m
?i dp trong nh mang ng??c mang xui
o tr?ng by gi? th?c ?n lem lu?c
?i ??a so le chi?c ng?n chi?c di
Bn ?n ba ng??i con ng?i bn m?
?t t?ng mu?ng c?m ly n??c tr g?ng
Ch?ng con th? di quay nhn h??ng khc
H?nh phc gia ?nh ch?t c ch?t khng
Ch?u ??ng nhi?u n?m
Con ??a m? vo nh d??ng lo
Cu?i tu?n r?nh rang vo th?m m? m?t l?n
Sng nay gh cha tr??c khi ??n nh d??ng lo
??ng tr??c t??ng Ph?t b
Con nhn th?y m?
nh m?t bao dung bnh n??c cam l?
o tr?ng Quan m
T?m lng m? m?
M? c?a tri tim
Con b??c vo ??i
???ng con cn di tu?i ??i m? ng?n
Nh? ?a ph dung s?m n? t?i tn
nh m?t Quan m
m th?m ban pht
Cho ngn l?n m nh?n c m?t phn

H? Thanh Nh

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:03 AM
Gửi vào: #29


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT28- Gi? g?o chy ?i

Chi?c xe tang
Ch? bnh tro c?t m? v? nguyn qun
D?ng l?i tr??c ngi t? ???ng
C? knh ru xanh
M? vo ?i
Vo th?m bn th? c?u huy?n th?t t?
Ln khi h??ng ?u ? xanh r
H?n ba m??i n?m m? r?i c? l
Cy b??i sau h
Bng v?n tr? h?ng n?m
M?a n?ng hai ma
V??n x?a k?t tri
M ng??i ?i ?i mi khng v?
Nh?p chy ?i tr?a H gi? g?o
Ti?ng v?ng t??ng ch?ng qua m?y ??i d??ng
M? c? nh?c hoi
B ngo?i gi bn nia sn thc
Sn ??n khi no
Tc ngo?i tr?ng nh? bng
R?i m?t ngy ?ng
Ngo?i c?ng v? bn kia th? gi?i
M? ? x? ng??i
Mn m?i nh? qu h??ng
Nh?p chy ?i
C?t cum c?t c?p
Ti?ng v?ng qu ngho th??ng qu l th??ng
Nh? mi con ???ng
?i qua r?y ma
Bng m u n? tr?ng chi?u x?a
??c mu?n m?t l?n v? th?m nguyn qun
M hnh nh? th?m th?m tr?i xa
B?nh t?i b?nh lui gi? ch?t b??c ng??i gi
Thn ??t khch m lng xa v?n l
By gi? m? ? v? r?i
Trong bnh tro c?t
Th tr?m n?m c ngh?a g ?u
Tr??c ngi t? ???ng
Xe d?ng l?i t lu
Cho m? th?y nh?ng g m? nh?
i hai ti?ng qu h??ng
Chi?u su mun thu?
Nh? ?i?u tr?m bu?n d? c? hoi lang
Gi? g?o chy ?i
Chang chang n?ng H?
Th? ?u m?t th?i
Thoang tho?ng cht h??ng x?a
M? th?y vui ch?a ?
Xe chuy?n bnh by gi?
??a tro c?t
V? ngh?a trang hiu qu?nh
M? s? n?m ?y
Bn ging su?i c?n
R?p bng d?a xanh
Bng ?in ?i?n vng t??i ma la m?i
S??ng chi?u lan theo ln khi ??t ??ng

H? Thanh Nh


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:04 AM
Gửi vào: #30


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT29- Chuy?n xe m chi?u ba m??i T?t

Xa c?ng mi?n Ty
Chi?u ba m??i T?t
Hnh khch xu?ng xe h?i h? v? nh
Cho k?p cng r??c ng b
Tr??c gi? tr? t?ch
Ng??i ?n ng nhn ti ??ng khng nhc nhch
Chu ?i gip cu?c xe n?y
Chi?u cu?i n?m h?i ?
M?i nhi?u khch r?i
H? ch ng?i khng v?ng b?ng
Thn ch t?t nguy?n
?nh ch?u ch?ng van xin
M c van xin ?u m?y k? th??ng tnh
Ti nhn chn tri ch xe m c nh?c
Ch?t th?y nao nao
Tht ln ng?i yn sau ng??i ?n ng rch o
D?c ???ng ch xe m vui mi?ng k? chuy?n n?m no
Tr??c ch bn c rem trong h?m
Quen c gi nh ngho ? m??n l?u cao
Qu h??ng c ? t?n vng su
?u thu?c x? C? c
Mi?n n??c l? r?ng trm ba kha
Ch m?i ci
Chn ?i c nh?c
Bn d?o lu ngy h?ng b?a thnh quen
Th??ng nhi?u n?m r? nhau chung s?ng
C?m c t??ng mu?i m?m qua ngy
Thu phng tr? lm nh ?m c??i
H? ??n v?i nhau ?u c?n mai m?i
Lam l? h?ng ngy
Ngho th ngho m th?t d? th??ng nhau
??ng h?i ??ng thuy?n
N?i vung m?t c?
C ngh? ??i ?i ?
Xin ???c chn n?u b?p t?p th? cng an ph??ng
H? th??ng xuyn ti?c tng b? b?a
C ?em th?c ?n v? nui s?ng v? ch?ng son
Ti?n t?n nhi?u n?m
Mua ???c chi?c xe c r?ch c tng
Ch ch?y xe m m?i tu?n b?y b?a
Khng m?t ngy r?i xa c?ng mi?n Ty
Hai ??a con trai cho ??i
?em ni?m vui cho c? hai ng??i kh? rch
? d??i ?y t?n cng x h?i
Hai ??a con h?c hnh ch?m ch?
Hi?u th?o c? ?i
Mong c d?p ??i ??i gip ?? m? cha
Th?ng con l?n v?a h?c xong c?p ba
B? tai n?n la ??i
V m?t ng??i say r??u
??a con nh? l h?c sinh ?u t
Mang ??c mu?n th?t ??n s?
B??c vo ng??ng c?a tr??ng ??i h?c
Mong c ngy ra kh?i vng ??t t?i t?m
Ch?t th?y ?i vai ch run run
D?ng l?i ven ???ng
Tay xoa bp c? chn tn t?t
Ch phn tr?n
Th??ng hay ?au nh?c
Khi gi ch??ng l?nh v? mang nh n?ng ma Xun
Ti ng?p ng?ng
Thi ?? chu ch? cho
Th?y ch xe m c v? ng?n ng?
Ti ni ti?p : B? ch s? chu c??p xe ch h? ?
Xe ch c tng
Ch?ng ai thm c??p
Bn ???c m?y ngn m s? m lo
Thi ch?ng c?n quanh co
Chi?c ti xch chu ?y!
Ch mang gim cho v?ng d?
R?i ln xe ??i ch? ch xe m
M?t lt sau t?i c?ng v??n Tao ?n
Ti d?ng l?i tr? xe cho ch? c?
Ch b?o thi b?t chu hai ch?c ngn
B?t phn n?a ?i c?ng c cng chu ch?
Ch xe m ?p gi?ng y?u xu
Thi sao c?ng ???c !
Ti tr? ti?n cu?c xe
Xong di thm x?p ti?n b?ng ba gi ch?
Ba m??i T?t r?i !
Ch nn v? ngh? s?m
Nh? mua cho c v em trai nh?
M?i ng??i m?t chi?c o m?i ma Xun
Ch?c c?ng cn k?p gi?
Ti?m ch?a ?ng c?a
V c?ng mua lun chi?c o khot ?n ng
Cho c? ch phng khi tr?i l?nh
o ch c? r?i hai vai s?n rch
?i v?i c ngoi ???ngthin h? dm pha
C?ng th?y so le v?i ma Xun o m?i
Sng mai m?ng m?t T?t r?i !
Ti si?t ch?t bn tay ??m m? hi
R?i m?m c??i ?i th?ng
Lt sau quay ng??i nhn l?i
Th?y ch xe m
V?n cn ??ng t?n ng?n ch? c?
Tay n?m ch?t m? ti?n trng s?
M?t ni?m vui ?m p ma xun !

H? Thanh Nh


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:04 AM
Gửi vào: #31


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT30- Qu? bng

B m? gi tu?i qu chn m??i
G?n ??t xa tr?i
Hai ch? em thay phin ch?m sc
C? m?i chi?u cha nh?t
L h? thay..phin tr?c giao ban
R??c m? v? ? tr?n m?t tu?n
B c? gi nh? qu? bng trn sn
L?n h?t c?a nh em ??n sn nh ch?
Nhi?u n?m di nh? th?
Ng??i ch? c? theo thng l?
?i l? cha h?ng b?a sng tinh m?
??n t?i m?i v?
H?t Php h?i Di ?
T?i ??t hnh h??ng m??i cha l? Ph?t
C?u m? gi tr?m tu?i s?ng lu
Nhi?u b?a v? ??n nh qu ? l m?t
L?n ra gi??ng ng? l ng? l?t
Sng s?m l?i ra ?i
Qun c? m? gi su?t ngy trn gc
Khon tr?ng cho ng??i lm
t c d?p h?i han
Tnh m? con l?t cn h?n t n??c l?
Mong ??n cu?i tu?n
Giao bng sang nh em
Cn c em c?ng ch?ng khc chi no
B? m?c b m? gi cho ng??i gip vi?c
K? c?ng trn ch? hi?u th? gian
B?a ?i h?p hnh
Hm khc ??n nh b?n ng?i l ?i mch
C khi ?i Casinoti?n h?u n??ng s?ch
M?t hm ng??i ch? g?i c em
L b?n ?i hnh h??ng ba tu?n ?n ??
Lc tr? v? s? lm b tr?c ba ca
Ng??i em gi ng?n ng?
Nh?ng r?i sau c?ng ch?u
..M?t t?i v? nh
Khng nghe ti?ng m?
T??ng ch? r??c v? lc mnh st ph?t ? Casino
N?a thng sau
Hai v? ch?ng ??a con trai
T? ti?u bang xa bay v? th?m m?
S?n d?p leo ln gc
Th?m b ngo?i gi h?n n?m v?ng bng
Th?y chi?c gi??ng tr?ng l?ng
N?m ph?ng phiu ch?ng d?u ng??i n?m
C? nh tong ln
G?i em gi th em ?i v?ng
G?i nhi?u n?ic?nh st t?i nh
Hai tu?n ?i qua
B c? gi v?n bi?t v m tn
Nh? cnh chim l?c ?n phiu d?t tr?i xanh
M?t b?a c ng??i ?n ng tc mu?i phong tr?n
Tm ??n nh ng??i ch?
Giao chi?c kh?n chong b c? lc ra ?i
C l? t?i thn..b c? ra ngoi
?i th?t th?u lang thang d??i tr?i s??ng tuy?t
N?m ch?t tr??c hin nh
Cch xa m?y ph?
ng bo chnh quy?n
Nhi?u tu?n khng ai ??n nh?n
??ng lng tr?c ?n
?nh mua quan ti chn c?t k? c ??n
?m tang m th?m ??a ti?n ch? mnh ng
Ra ngh?a ??a khng hoa khng cu ni?m Ph?t ??a ???ng
Tr?i m u s??ng tuy?t chi?u ?ng
Ng??i n?y d?c hai ch? em ra ngh?a ??a
Tr??c n?m m? c? um tm ng?n c?
Hai ng??i con khc l?n ra ??t
Mu?n qu r?i !
Tnh m?u t? phn ly
Nh? xi n?p m?t nh? ???ng ma lau
Vi ng??i khch ph??ng no
Th?y hai vnh kh?n tr?ng
Bn ngi m? c? m?c xanh r
Khen n?c n? ?ng l hai ng??i con ch hi?u
M? ch?t lu ngy
Cn n?c n? chi?u ?ng
Nghe ti?ng khen c?a m?y khch qua ???ng
Hai ng??i con nn m?t cht nhn sang
R?i ti?ng khc cng to thm bi th?m
L?i khen qua ???ng
Nh? v?a u?ng xong m?t tch tr th?m
Ngon th c?ng th?y ngon
M hnh nh? qu ??ng !

H? Thanh Nh

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:05 AM
Gửi vào: #32


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT31- Hong t? M??ng

C? kha g?i anh l Hong t? M??ng
Dng di chn ??i quan lang
Tr?n th? c? m?t dy giang san vng cao Thanh ha
T? C?m Th?y tr? ln
??n t?n ??u ngu?n sng M
Dn cc b?n cung knh g?i anh l c?u
Hong t? nhc con s? k? v? vua M??ng
Su?t tu?i ?u th?
H?c cng l?p v?i c b tc th? thn B Th??c
Tnh b?n m?y n?m ti?u h?c d??i hin tr??ng
H??ng r?ng x?a m?t dy tr?ng hoa ?o
Vi?t Minh c??p chnh quy?n
Anh v??t tuy?n qua Lo
Tm vo mi?n Nam ??t h?a
L?n ln anh cng b?n b trang l?a
Tnh nguy?n ??u qun b?o v? qu h??ng
Trn kh?p n?o chi?n tr??ng
V?t xch xe cy t?i ??t ni
R?ng Ty nguyn quen c? l?i ?i mn
Cho ??n ngy m?t Si Gn
Anh ?i t ??t B?c
??ng ??ng m?y n?m ??n g? trn r?ng
?au ki?t l? c? tu?n
Kh kh?n l?m m?i ???c m?t l?n khai b?nh
C bc s? tr?i giam
Nhn anh trn tr?i
Tm hi?u ng?n ngu?n
M?i nh?n ra c?u hong t? ngy x?a
By gi? l ng??i t
o rch v vai gi nua tr??c tu?i
C tm ra m?i l?i
Gip ?? ng??i b?n ?u th?
Kh?i vc g? r?ng su
B?ng m?t chn n?u b?p anh nui
Trong lng h? m?ng m?ng t?i t?i
Ni ch?ng nn l?i
By gi? h? ? c l?a ?i
Tnh b?n ?u th? v?n trinh nguyn nh? t? gi?y tr?ng
Hai cu?c s?ng nh? hai t?ng cch bi?t
G?p ng??i quen m ch? bi?t nhn nhau
Chi xi?t ngh?n ngo
Bn th?ng cu?c
Cn bn kia thn t c?i t?o
Sau ? ?on t chuy?n tr?i
T? ? xa nhau
Nh? ?on tu r?i ga xp
Bnh thp r?p rnh c? xt ???ng ray
M?t ht trong ?m
?? l?i v?t khi di
Tan l?ng l? bn hng cy ??u gi
Anh ra t
Ki?m s?ng b?ng chi?c xch l
M?t bu?i chi?u r??c khch ???ng xa
?on tu B?c Nam xnh x?ch ??n sn ga
Ng??i khch n?
C? quay ??u nhn l?i
Ng??i ?n ng ??p cng l?ng d??i n?ng
H?i c ph?i ngy x?a
Anh h?c ? tr??ng B Th??c ?
By gi? h? m?i nh?n ra nhau
Qua bao n?m thng di d?u
H? gh vo qun n??c
Ni chuy?n nhi?u h?n ngy tr??c trong t
C bc s? ng?n ng?
T?ng anh hai ch? vng dnh khi tng thi?u
Anh l?c ??u khng l?y
N?n n? mi anh m?i c?m m?t ch?
G?i l gi? cht n tnh st l?i lc cn th?
Ch? b?n ??n ch? Bn C?
Anh vng xe tr? v? h??ng c?
Lng th?y nao nao
Nh? bu?i g?p tnh c?
Trong tr?i giam ngy x?a trn ??t B?c
Hai ???ng ray v?n v?nh vi?n song song
T??ng ch?ng cn g?p nhau
Ng??i b?n t?t vng cao
M?i hay s? ph?n c?ng c? c?u
H? l?i g?p l?n sau trn ??t M?
C bc s? m?t l?n ?i tu nghi?p
Cu?i tu?n t?i th?m b?n c? h?c y khoa
H? ?i d?o cng vin
Ti?n b??c gh vo ti?m mua vi t? v s?
C?ng c?u may cho m?t l?n xu?t ngo?i
L?i g?p hong t? M??ng ?ang bn ti?m Liquor
C?ng kho thay cho s? ph?n tnh c?
H? l?i g?p nhau
C?ng trinh nguyn tnh c?m lc ban ??u
Ba l?n h? g?p nhau
Trong ba th?i gian cch bi?t
Tnh b?n th?y chung m?y ch?c n?m tr?i
Khng n?ng ?m m hnh nh? tha thi?t
Gi? hai cu?c ??i
Hai s? ph?n song song

H? Thanh Nh
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:05 AM
Gửi vào: #33


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT32- T??ng gi? thnh

T??ng ni?m anh linh T??ng Nguy?n Khoa Nam tu?n ti?t ngy 30 -4 -1975 .
??ng tn knh anh linh 4 T??ng : Nguy?n v?n Ph , L v?n H?ng, Tr?n v?n Hai , L nguyn V? .


?i Si Gn loan b?n tin bu?i sng
Qun l?nh cu?i cng : Ng?ng chi?n Bn giao
Th? n??c bi?n c? s?n h xao xuy?n
Lng qun dn cu?n cu?n n?i ba ?o

T??ng T? l?nh bung bt ch xanh ??
Trung tm hnh qun chi cht b?n ??
Nhn dy giang s?n ??ng b?ng chu th?
Cn d?ng co theo th? tr?n r?ng c?a

?i?u Bastos trong g?t tn ??y ?p
Dng khi xanh cn lan t?a tri?n min
T? l?nh nhu my lng ?au nh? c?t
D?u chn chim h?n khun m?t ch? ?i?n

Gi sng H?u th?i qua ging Bassac
Mang ni?m ?au v? c?a bi?n sng Ti?n
Tin chi?n b?i khi?n lng qun ng? ngc
Lan xa d?n qua bin gi?i Vi?t-Min

T??ng T? l?nh xu?ng b?c th?m tam c?p
Nhn ??m ??m c? t? qu?c ?ang bay
Gi lay ??ng l t??ng k? d??i th?p
Ngh?a keo s?n rng bu?c n??c non n?y

Th? tr?n bi?n l?y chi ??n n? n??c
Tnh non sng cn n?ng ch?u bn lng
??t n??c cn , khng cn anh c?ng ???c
??t n??c khng , anh c c?ng l khng

T? l?nh gh th?m t?ng gi??ng b?nh vi?n
Nh?ng th??ng binh v?a m?i m? chi?u qua
Anh lnh c?t chn ni khng thnh ti?ng :
??ng b? em ! trong n??c m?t chan ha

T? l?nh v? vai th??ng binh s? n?o
B?ng tr?ng tinh cn qu?n n?a bn ??u
Ti?ng ni ngh?n ngo ni?m ?au th?m th?m :
Khng ! ch?ng bao gi? anh b? em ?u

M?t l?i ni nh? kh?c su vo ?
N?ng ngn cn bia s? mi l?u danh
Ng??i ? l?i v?i mi?n Nam chu th?
Chn nhnh sng di bt ngt ??ng xanh

Ng??i n?m xu?ng cng h?n thing sng ni
Ch?t hin ngang linh kh k?t thnh th?n
n ngh?a n?ng n? qu h??ng b? ci
Ti?ng cn l?u : danh t??ng ch?t theo thnh

Ng??i ch?t lu r?i , ng??i cn ? l?i
T? cu?i chn my ?m b?c l?nh lng
Ngy hi?n thnh c? gi?ng ni mong m?i
C?a nh?ng anh h?n h?u th?y h?u chung


H? Thanh Nh
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:06 AM
Gửi vào: #34


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT33- Em b m? ci trn ??i l? kinh hong.

Ma H ?? l?a n?m x?a
Vng h?a tuy?n ??y tr?i my xm
Nhi?u ??n v? tan hng
Qun v dn ch?y gi?c xui Nam
??ch pho t?ng c?n ch?n ???ng qu?c l?
Ng?n ?on ng??i di t?n
Xc ng??i ng?n ngang trn ??i l? kinh hong
M?t ng??i lnh th?t tr?n ?i ngang
Tm v? ??n v?
Th?y b m? tr? n?m ch?t ven ???ng
Con b b?n thng cn m b m?
N??c m?t r?ng r?ng
Anh vu?t m?t ng??i ?n b x?u s?
??ng con b vo chi?c nn l rch
N?m k? bn h?
R?i t?t t? ch?y theo ?on ng??i
V??t c?u M? Chnh
Mong thot kh?i vng giao tranh
Pho ??ch v?n n? c?m canh
Gieo r?c kinh hong cho ?on ng??i tay khng di t?n
T?i Phong ?i?n
G?p B? T? l?nh ti?n ph??ng
Anh giao con b cho phng x h?i S? ?on
K tn nh?n l con mnh
Mang h? cha
??t tn l Tr?n th? Ng?c Bch
R?i quay l?i vng hnh qun
??i ??u v?i ??ch
Vi thng sau anh b? b?t lm t binh
Lnh n su n?m tr?i t c?i t?o
Em b ???c giao v? c nhi vi?n Thnh Tm
Tuy l tr? m? ci nh?ng c ng??i th?a nh?n
Hai thng sau
C ng??i lnh M? ?ng ? Chu lai
S?p ??n ngy v? n??c
??n vi?n m? ci
Xin em b n?y lm con nui
Mang b Kimberly v? t? qu?c
Em b m? ci l?n ln trong trang tr?i nh?
???c cha m? nui tru m?n yu th??ng
L?n ln c tnh nguy?n vo H?c vi?n H?i qun
Th?ng c?p t? t? thnh trung t
Ng??i cha nui tr??c khi t? gi c?i ??i
K? l?i cho c c?i ngu?n dn t?c
By gi? c m?i bi?t mnh l ng??i Vi?t nam
Sau tang l? cha
C bay v? ? n?ng
Tm ??n c nhi vi?n Thnh Tm
B s? gi l?c l?i t?p h? s? vng ?
H?n b?n m??i n?m x?a nt ch? m? m?
C c? hnh con b b?n thng m?c hai r?ng s?a
V tn h? ng??i ? nh?n l cha
M?t s? quan tr? ??c thn
L??m ??a con r?i trn ??i l? kinh hong
M?t chi?u x?a ma H ?? l?a
C trung t n??c m?t tro rn r?a
C? h?i thm nhi?u cu n?a
Nh?ng b s? gi ch? bi?t b?y nhiu thi
C bay tr? v? lng d? r?i b?i
Su?t hai n?m tm hi?u kh?p n?i
L?c l?i nhi?u ngu?n trn m?ng
Lin l?c t?ng c?ng ??ng ng??i Vi?t cc ti?u bang
K? c? m?i ??ng h??ng trn ph?
R?i c?ng ???c ?n trn chi?u c?
Khng ph? lng ng??i c th?y c chung
C tm ???c ng??i thi?u y ??c thn ngy x?a
L??m ??a con r?i trn ???ng di t?n
By gi? thnh ng gi t? n?n
Sau su n?m t ?y
H? t? ch?c ngy h?i ng?
Gi?a ng??i cha nui v con b m? ci
Trn ??i l? kinh hong n?m x?a
Sau h?n b?n m??i n?m
?iu tn cu?c chi?n
C trung t m ch?t ng??i cha nui
L?n ??u tin bi?t m?t
M n tnh rng bu?t b?n m??i n?m
Ti?ng l? l? g?i : Ba b?ng ti?ng Vi?t ch?a rnh
Hai cha con n??c m?t rng rng
Trn m?t hai ng??i m?t gi m?t tr?
C? m?t tr?i h?nh phc yu th??ng

H? Thanh Nh .


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:06 AM
Gửi vào: #35


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT34- Qua c?u R?ch Mi?u


Em nh?n anh v? ch?i x? d?a
C?ng bu?n c?ng nh? m?nh v??n x?a
C?ng nghe m?i m?t ??i phiu b?t
Gi? mu?n d?ng chn b??c h?i h?

Cy c?u R?ch Mi?u qua sng ci
N??c th?y tri?u ln bt ngt b?
Nh? qu con ph ?ang l??t sng
Ch? ngn l??t khch m?i chi?u m?a

Con ph qua h?t ??i xui ng??c
L?ng l? ?i vo n?i l?ng qun
Ai nh? tr?m n?m hnh bng c?
Ph sang tr?m chuy?n ?n ng??i quen

L ?y R?ch Mi?u ???ng thng tuy?n
N?i nh?p sng Ti?n sng nh?p nh
My n??c mnh mng lng l?ng l?ng
Ln xe ?i h??ng khp ?i b?

Nh? x?a b?n b?c chi?u ly bi?t
Ng??i ti?n ng??i ?i tr?u n?ng tnh
Tho?t c?ng hai m??i ma tri chn
L?y g m tr? n? ba sinh

Em v? ch? Huy?n ?i vai n?ng
Gnh h?t u tr?m n?i nh? th??ng
Ph tch b?n r?i khua n??c ??c
C?u phao tr? tr?i l?p s??ng bung

Xe qua n?a nh?p chia ?i t?nh
C?n Ph?ng t? lu v?ng bng ng??i
C? ti?ng chung cha theo gi s?m
C?ng vo qun lng ng my tri

Cy b?n gie nhnh che con n??c
Xanh ng?t c?n x?a cu?c ??i ??i
Ng??i khch quay v? qua b?n c?
Tr?ng khng tm s? nh s??ng r?i

N?a ??i phiu b?t non sng l?
Nhn l?i qu h??ng la tr? ??ng
Bt ngt sng Ti?n qua m?y ch?c
M?a cn l?t ph?t n?a con sng

Gi?t m?a l?m t?m qua ln knh
Qu?t n??c ch?a trn n?i nh? xa
C?ng ngh? c?ng suy m ??t qu?ng
C?ng vng quay g?t gi?t m?a sa

Ng ba Thp c? khng cn n?a
Thnh m?t cng vin ?n gi chi?u
B?ng ? cn in ?i bng c?
Ng??i x?a nghe n?ng n?i bu?n theo

H? Thanh Nh

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:07 AM
Gửi vào: #36


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT35- ?o?n ???ng th?nh kinh

???ng Huy?n Trang d?n ba ?? t?
?i Ty Trc th?nh kinh
Chuy?n ?i xuyn s?n
Qua sng qua su?i g?p gh?nh
Tr?i qua l?p l?p n?n tai
G?p trng trng yu qui
?on l? hnh b?n d? b?n gan
Su?t ???ng di v?n d?m gian nan
Di?n vin ti n?ng l L?c Ti?u Linh ??ng
Th? vai chnh Tn Ng? Khng
Cha ??ng Hoa Qu? S?n
M?t thu? no Thin cung
Sau h?i c?i
Vng l?i Ph?t ph ???ng Tam T?ng
?i Ty Trc th?nh kinh nguyn b?n
V? Trung Nguyn truy?n l?i nhn gian
Hai ti?u ?? l Sa T?ng Bt Gi?i
Ba ?? huynh ??ng h?i ??ng thuy?n
Ph s? ph? trn ???ng v?n l
Trong vai di?n
C? ba l huynh ??
Ngoi ??i th??ng h? l b?n tm giao
Bu?i di?n v?a xong
H? l b?n v??n ?o
Khi ?n u?ng lc vui ch?i h? v?n vi cho huynh ??
Hon t?t cu?n phim
H? chia tay m?i ng??i m?i l?i
Ng??i ?ng vai Tr? Bt Gi?i
M?t hm lm b?nh n?ng
G?i ?i?n tho?i hng ngy xin g?p s? huynh
L?c Ti?u Linh ??ng cn ?ang b?n ?ng phim
V? khng k?p g?p ng??i em k?t ngh?a
Tr? Bt Gi?i m man trong b?nh vi?n
Th?u tho nh?n l?i t? gi s? huynh
H?n g?p nhau l?n n?a ki?p lai sinh
L?c Ti?u Linh ??ng v? ??n B?c Kinh
Ch? k?p ??a ti?n lo Tr? ra ngh?a trang hiu qu?nh
C?ng bi ngi n?a th?c n?a h?
???ng th?nh kinh d?n ??n kinh s?
N??c nh? Ty L??ng n? qu?c
C N? v??ng g?p Tam T?ng l?n ??u
Yu say ??m nh s? phong ??
Tr?n tr?c thu ?m ngy ngy nhung nh?
C?y n? quan mai m?i se duyn
???ng Huy?n Trang m?t d? m?t ni?m
?ng b?c chn tu lng khng lay chuy?n
Tn Hnh Gi by m?u k? hi?n
Th?y c? gi? v? k?t m?i l??ng duyn
Nh? N? v??ng ??a ti?n ngoi bin
R?i t? ch?i gi?a ???ng ranh ln qu?c
N? v??ng cu?i cng ?nh lau n??c m?t
?? ng??i yu trong m?ng ?i lun
Vai di?n v?a xong
N? v??ng tr? l?i ??i th??ng
Mang hnh bng ng??i th??ng trong m?ng
R?i t? ??y m?t mnh m?t bng
Nng di?n vin t? gi phim tr??ng
S?ng hiu qu?nh m?t mnh trong c?n phng nh?
Ch? ??i m?i mn
Nh s? ?i Ty trc th?nh kinh
M?i sng ??n cha nghe ti?ng m? ti?ng chung
Cho ??n hm nay tu?i c?ng qu l?c tu?n
V?n ch? ??i ng??i th?nh kinh n?m ?y
H? c?ng l h?
M th?c nh? l th?c
Tr?n l?n vo nhau trong c?i v th??ng
Ai ? m?t l?n vo bng t?i m s??ng
Gi?ng nh? g? m?t cu?n ch? r?i

H? Thanh Nh .

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:07 AM
Gửi vào: #37


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT36- ??c mu?n cu?i cng .

Ba d?c v?
M?t thanh nin M? tc vng hoe
Gi?i thi?u c? nh
L ng??i b?n m?i sang
Lm cng phng trong ta lnh s?
Anh ci cho l nh
nh m?t anh ch?m vo m?t ch?
Ch? m?m c??i tinh ngh?ch ni : Hello!
Anh b?t ng? c?t ti?ng : Cho c !
B?ng ti?ng Vi?t pht m l? l?
Bi h?c v? lng ? b? ngo?i giao
Tr??c khi sang nhi?m s?
Anh xin ba cho ? tr?
M??n m?t phng nh? trn l?u
Bu?i chi?u ?n c?m chung m? n?u
Hai ng??i t? ? quen nhau
Ch? d?y cho anh bi?t thm ti?ng Vi?t
Anh tr? cng b?ng gi? h?c Anh v?n
Tuy c?ng c kho?ng cch ng?n
L chi?c c?u thang ln gc
Anh ?i lm v?
Ln l?u ng ch?ng xu?ng b?p
Th?p thong bng h?ng m?i b?a c?ng vui
Ti?c Ging sinh ch? gip m? n?u bn riu
?i b?n m?i
Cho qun n?i bu?n xa x?
T bn riu g?ch cua ??m ??
D?a rau th?m kinh gi?i ng gai
Mu?ng m?m tm tr?n l?n ?t b?m cay
Anh hp c?n t
Lun mi?ng khen ngon
Cay x mi?ng ..cn xin thm t n?a
Sinh nh?t ch?
?m choai choai trang l?a
?n ht om sm phng khch vui gh
Anh ?i lm v?
M?ng ch? m?t b hoa h?ng
?m ??n ti?c tan ch? tr? v? phng
Mn m t?ng n? hoa h?ng hm ti?u
L?t qua l?t l?i t?m thi?p m?ng
Nh? trn qu tnh yu v?a ch?m
Nh?ng ngy ??u thng T? bi th?m
Mi?n Trung chm trong ho?ng lo?n
T?ng t?nh m?t d?n
Anh bay v? Si Gn v khng l?n tr? l?i
G?i cho ba ?i?n tho?i
Xin gip c? nh di t?n
Ba ch?ng b?ng lng
Anh h?i xin c??i ch?
Ba c?ng tr? l?i khng
Chi?n cu?c lan d?n m?t c? mi?n Nam
Ba ?i vo t
C?n nh b? t?ch thu
M? v ch? tr?ng tay v? qu n??ng nu
S?ng ly l?t qua ngy khng c ngy mai
Anh th nh? cnh chim tr?i
M?t l?n bay ?i khng l?n tr? l?i
Vi n?m sau ch? l?y ch?ng
Vi thng sau m? m?t
Ba th t ?y mi?n B?c xa xi
Ch? sinh m?t ??a con trai
V mang thai thm ??a n?a
V? ch?ng ch? v??t bin
Trn con tu nh?
Tu ch?t my c? tu?n lnh ?nh trn bi?n c?
Th?c ?n c?n d?n n??c u?ng c?m h?i
Ci thai hnh ch? ng?t x?u m man
N?m co qu?p trong khoang
Khi t?nh d?y
Bi?t mnh ? trong tr?m x
M?t ??o nh? M lai
Ch? c? s?c tn
Nh? ng??i y t g?i ?i?n tho?i cho anh
Theo ??a ch? ngy x?a anh d?n
R?i ng?t ?i v ci thai hnh
Khi t?nh d?y
Th?y anh ??ng ? ??u gi??ng
M?t ph? ph?c m?y ngy ?m khng ng?
Anh c?a ngy x?a by gi? ? r?
Anh cho ch?ng ch?
Xin php ???c h?i han ng??i b?n c?
Khng ng? ch? ? c ch?ng
By gi? s?c kh?e ?ang c?n tr?m tr?ng
Anh can thi?p v?i v?n phng Cao ?y
Xin chuy?n ch? v? b?nh vi?n th? ?
M? kh?n c?p ??a con sinh thi?u thng
Con b ra ??i y?u nh? s?i bn
Anh xin php ch?ng ch?
Cho anh gip ?? ng??i b?n c? trong lc ng?t ngho
M?t s? ti?n nho nh?
Gip b??c ??u khi s?p ??nh c?
R?i anh bay v? M?
Gia ?nh ch? ???c ??nh c? ti?u bang Cali
Th??ng lin l?c g?i th?m ng??i b?n c?
Vi n?m sau h? tr? xong mn n?
M n tnh tr?n ki?p c?ng khng qun
M? anh v?n th??ng g?i th?m ch?
V b?c hnh ch? treo ??u gi??ng phng anh
? hai m??i n?m ?nh c?ng phai mu
C?ng hai m??i n?m anh ch?a h? l?y v?
Vi n?m sau anh b? ung th? gan
M? g?i ch? ..anh ?ang h?p h?i
Ch? xin php ch?ng bay th?m anh l?n cu?i
Anh y?u r?i nhn ch? thi?t tha
Ci ??u tr?c lc xc x?
Qua nhi?u l?n ha tr?
Anh th?u tho : Thm m?t bt bn riu
C gi s?ng rau mu?ng bo kinh gi?i
V mu?ng m?m tm ?t b?m cay x mi?ng
Ch? c?m tay anh ni khng thnh ti?ng
N??c m?t ch?y di r?t xu?ng o anh
? ph?i r?i ! N?u ??ng c chi?n tranh !
By gi? ? tr? r?i.. ngn n?m v?nh bi?t
Anh ra ?i v?i ci nhn tha thi?t
B?n m??i su tu?i ??i ..tnh ??n thc cn v??ng

H? Thanh Nh .
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:07 AM
Gửi vào: #38


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622


(Ch? l hnh t??ng tr?ng)

HT37-R??c du ngy l?

L? xu?ng n?a ?m ???ng tr?ng xa
Mnh mng tr?i n??c ng?p lng qu
Xe tru th? ch? cho xe c??i
M?t gnh tnh tang ti?n b?n b?

Hai con tru c? s?ng cong vt
L?ch k?t ???ng qu r? n??c trn
Hai h? c?ng ?nh theo th? bi?n
K?p gi? hong ??o b??c sang ngang

C du h?n h? vng hoa c??i
o tr?ng v?n bay d??i n?ng chi?u
Ch r? tay vm , khai r??u l?
Lng xe tru c?ng ng?p tnh yu

Xe sau b m?i cng du ph?
C?ng c mm cau c?nh li?n tr?u
R? ph? nhn sang c b?n m?i
C?ng m? ngy t?i ??p duyn nhau

Xe tru su c? cho hai h?
Ngy l? chia cng m?t n?i vui
C?ng ch?ng h? chi my n??c ?
Tr?i th??ng ?i l?a ??p ?i ??i

N?n tr?i l? xu?ng ?nh cam ph?n
Ch? c xe tru ?n b?n v?
Lai lng ngh?a tnh qua b?n m?t
N??c ngu?n k?t ch?t m?i tnh qu

Mai sau ?i tr? b?n duyn ki?p
Rnh r?i cha c??i b?o ?m con
Ngy ?y m? v? theo n??c l?
Dy vm cha d?c??n nay cn

H? Thanh Nh .
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Oct 27 2018, 04:08 AM
Gửi vào: #39


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,081
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622

HT38- T??ng qun qut l

Sng ?i trn l?i c?
B??c thi?n hnh nh? tnh
S??ng tan ??u ng?n gi
Nghe cu?c ??i bi?n thin

H?i th? di su ch?m
?i t?n cng ph? nang
Th?ng l?ng lng tr?ng r?ng
Mu tu?n hon kh?p thn

L?khng trn m?ng l?n
V?y tay cho c? nhn
Thi?n mn nghe v?ng l?ng
Nh? gnh ??i t??ng qun

T?ng bo bay gi l?ng
?n ti?t tr?i Thu sang
Sn sau vng s?c l
Dng Thu ?i mu?n mng

Chi?u sang im ti?ng gi
Ch?i l??t ???ng s?i con
Nh s? gi qut l
Qut n?i bu?n n??c non

M?t th?i khot chinh y
M?ng v tr?i l?p ni
Giang s?n gi? ? ??i
Khung tr?i my bay ?i

L r?i trn b? c?
L bay tri?n su?i con
Qut v?a xong l?p tr??c
??t khc l?i ?i mn

Qut lm sao cho h?t
Tm bao gi? th?y an
Thn ch?a vo thanh t?nh
Thao th?c chi?u gi sang

T??ng qun gi? th pht
??u tr?c o nu sng
Vi?c ??i tri ch?c lt
Thi..np mnh c?a khng

T??ng qun th??ng qut l
Chi?u xu?ng l?i chi?u ln
T?ng bo theo bng gi
Ph? ph?t tr?i lng qun

G?p vi ba ng??i quen
H?i han ?i chuy?n c?
Qu?ng ??i x?a ?u ?
Ch?p m?t tr?i gi im

Hm qua v hm nay
T?ng ma Thu qua v?i
Nh s? gi ng?ng ch?i
Ng?m gi ?a bng my

H? Thanh Nh .

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Pages: V < 1 2
Closed TopicStart new topic
3 Người đang đọc chủ đề này (3 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 26th March 2019 - 09:53 AM