Bản in cho chủ đề

Nhấn vào đây để xem chủ đề ở nguyên bản

BenTreHome Forums _ NHỎ TO TÂM SỰ _ GiaDinhbenTre

Gửi bởi: hoainiemKH Aug 3 2006, 09:29 AM

hoainiemKIENHOA xin cha`o he^'t quy' v.i truo*~ng thu*ong,,
ma^'y huynh truo*~ng . ma^'y ty~ ty~..
cha`o ty~ ty~ 2 mylong, cha`o ty~ luachin,chao` huynh truo*~ng nha` que^...
hoainiem vu*`a vie^'t xong 1 ba`i..loay hoay the^' na`o ma` click va`o add this Attachment.. .. vi` va^.y ba`i vie^'t ma^'t luo^n.. smile.gif :
hoainiem c'o tha^'y trong trang nha`.la^u ro^`i.. c'o tho^ng b'ao buo^~i h.op ma(.t do^`ng huo*ng BenTre o*~ namCali.. ..cho*` ma~I de^'n ho^m nay kho^ng nghe pha'i vie^n cua~ trang nha` nha('c nho*~ gi` de^'n.. nga`y ho^m ma(.t.
va^.y ma^'y ty~ hay ma^'y huynh truo*~ng c'o ai di du*. kho^ng ?? c'o gi` vui..ke^~ l.ai cho da'm em nghe vi''..
huynh truo*~ng nha`que o*i... sao huynh ho~ng di cha^n da^'t .. huynh mang chi do^i gia`y shaut na(.ng kit. he`n chi ma^'y ca^y bo^ng mac co* cua~ hoainiem tro^`ng trong vuo*n`. nha`..n'o da^u c'o le^n no^~i...... sad.gif sad.gif ...

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)