IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

3 Pages: V < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> www.bentrehome.net, (Tái Đăng)
NhaQue
post Feb 8 2018, 02:06 AM
Gửi vào: #41


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8
Chi phí tra cho NHA HOST den thang 3/2019

Cam on cac ban PHAN VAN LIT va LE TU HAI da ho tro moi ban US$100


Cam on thay TRUONG PHAN NAM MINH & Chi DUONG BICH LIEN, Canada va cung cam on ban HO THI TAM, Australia nhan goi chi phieu moi vi $US 100; Nhung BTH truc trac ky thuat nen khong co y dinh duy tri dai han, XIN TU CHOI nhan tro giup nay
--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Dec 11 2018, 12:25 AM
Gửi vào: #42


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

BTH xin tŕnh làng n??c t??ng:


1- BTH ?ă tr? ti?n thuê ??t (TÊN MI?N bentrehome.net) thêm 5 n?m n?a t?c ??n n?m 2025. Nh? v?y tên bentrehome.net ???c ti?p t?c có "C?u Ch?ng T?i Tà", gi? b?n quy?n, không b? ai giành gi?t làm khó d? thêm th?i gian 5 n?m n?a !

2- BTH cám ?n b?n LÊ T? H?I, C?u H?c Sinh Trung H?c Công L?p Ki?n Ḥa th? h? 1956, t?c th? h? l?p nên trang Web, Di?n ?àn www.bentrehome.net/forums n?y, anh H?i g?i s? ti?n $US 100.00 giúp vào chi phí duy tŕ Di?n ?àn n?m 2019.

N?m v?a r?i th?y Tr??ng-Phan Nam-Minh&ch? Tr??ng Bích Liên, Canada ...và b?n H? Th? Tâm, Perth, Australia c?ng có ng? ư giúp , nh?ng BTH t? ch?i v́ không dám ch?c là Di?n ?àn có th? s?ng lâu h?n n?m 2018.

3- Nay thay m?t Nhóm Qu?n Tr? Di?n ?àn www.bentrehome.net, NhàQuê quy?t ??nh duy tŕ sinh ho?t c?a BTH sang n?m th? 14 t?c n?m 2019 dù bi?t r?ng s? sinh ho?t không c̣n khí th? nh? tr??c ?ây, nh?ng dù sao c?ng là ph??ng th?c thông tin h?u hi?u cho m?i liên h? t?i ??ng h??ng B?n Tre và C?u H?c Sinh Trung H?c Ki?n Ḥa m?i th? hê.

NhàQuê xin ti?p t?c cáng ?áng công vi?c ngoài kh? n?ng c?a ḿnh t?i ?âu hay t?i ?ó trong lúc m?i n?i t?i ??u xu?ng d??i m?c b́nh th??ng... Mong t?t c? ch? v? thông c?m nh?ng sai sót hay lu?m thu?m.

Trong tinh th?n yêu quê c?, tr??ng x?a, v?i khí phách c? h?u d?n thân ti?n v? phía tr??c, NhàQuê m?nh d?n ?i cùng BTH v?i t?t c? kh? n?ng c?a ḿnh, cám ?n m?i khích l? c?a th?y cô và ??ng môn, ??ng song


Nay kính báo

Thay BTH: NhàQuê, Connecticut DEc 10, 2018

--------------------


Tự ví ḿnh như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn x̣e cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn
NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

3 Pages: V < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 21st March 2019 - 02:48 AM