Bản in cho chủ đề

Nhấn vào đây để xem chủ đề ở nguyên bản

BenTreHome Forums _ KẾT HÔN _ Châu Hương Lan & Huỳnh Xuân Lãm

Gửi bởi: NhaQue May 30 2015, 05:50 AM

QUOTENhân được hồng thiệp Ông Bà CHÂU VĂN TRƯNG, Yeadon, PennsylvaniaĐịnh việc TRĂM NĂM CHỒNG VỢ cho cháuCHÂU HƯƠNG LAN Sánh Duyên Cùng HUỲNH XUÂN LÃM
- Chúc hai gia đình thông gia Châu - Huỳnh được Dâu Thảo Rể Hiền -
- Chúc Hai Cháu THẢO- LÃM Trăm Năm Hạnh PhúcGia Đình Bác TRỌNG TRẦN, Connecticut USA


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)