IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> TR? L?I BIDONG, K ?c v? m?t chuy?n ?i
NhaQue
post Nov 26 2018, 07:44 PM
Gửi vào: #1


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

K S? TR? L?I PULAU BIDONG


Chng ti, thuy?n nhn tu mang k danh MB 620 chnh th?c tr? thnh c? dn ??o Pulau Bidong t? ngy 06 thng 10 n?m 1986 sau khi ?? b? vo g?n thnh ph? Tumpat, bang Kelantan c?a Malaysia vo chi?u ngy 03 thng 10 n?m 1986, bang n?y n?m v? m?n B?c c?a Malaysia ti?p gip v?i c?c Nam c?a Thailand. Th?c ra tr??c ? m?t gi?, chng ti ? t?p vo ph?n ??t c?a Thailand ngay vm con sng ranh gi?i gi?a hai n??c Thi-M. Khi bi?t v?n cn ? Thailand, chng ti v?i vng tho lui v xui Nam ?i Malaysia.

Th?i gian ? Pulau Bidong c?a ba cha con ti ?u kho?ng ch?ng d??i 3 thng, ti?p ? chuy?n sang tr?i Sungei Besi g?n th? ? Kuala Lumpur c?a Malaysia sau khi xc ??nh chng ti thu?c di?n ?i M?.
??n Bidong hay r?i Bidong ?i n?i khc ??u ph?i qua tr?i trung chuy?n (Transit) Marang bn ngoi thnh ph? Terengganu.

Nh? th?, n?i ??o Pulau Bidong m Lin Hi?p Qu?c ? thu m??n c?a M Lai, chng ti ? tuyn th? ?? nh?n t? cch ng??i T? N?n ?ng D??ng, c t? cch n?y r?i, Cao ?y Ph? T? N?n c?a Lin Hi?p Qu?c m?i tm n??c th? ba ?? ??nh c?, th??ng theo di?n ?u tin ch?n l?a thu nh?n c?a qu?c gia ?? tam n?y.

Th?i gian ? Sungei Besi c?ng kho?ng g?n 3 thng, sau khi phi ?on di tr M? ch?p nh?n, chng ti ???c chuy?n ti?p sang Philippines ?? h?c Anh V?n v ??i S?ng M? trong 6 thng v ln ???ng ?i ??nh c? ... T? ngy r?i Vi?t Nam cho ??n khi nh?p c?nh Hoa K? t?ng c?ng 11 thng ... ?y l chuy?n dong di c?a h?n 32 n?m v? tr??c.

*****

By gi? ti s? k? v? chuy?n tr? l?i ??o Pulau Bidong m ti g?i l CHUY?N HNH H??NG:

M?i chuy?n ?i xa, di ngy lun ???c phc h?a, chu?n b? c? n?m, t nh?t c?ng 6 thng tr??c ngy ln ???ng, do ph?i s?p x?p ngy ngh? lm, ngh? php c?a m?i ng??i tham d?, l? trnh k?t h?p gh nh?ng ?u, bao lu v c?ng khng km ph?n quan tr?ng l rnh ??t gi v my bay vo l?c r? nh?t, cng ch?n l?a khch s?n ph h?p ti ti?n v g?n cc ??a ?i?m d? tr ??n ...??i c??ng nh? th?, by gi? t?i th?c t? l chng ti g?m 4 nhm kh?i hnh khc nhau v ?i?m h?n g?p l Singapore:

- Nhm th? nh?t 5 ng??i c l? trnh: New York - HongKong - Singapore - Cruise - Singapore - Thailand - New York

- Nhm th? hai 2 ng??i c l? trnh: New York - Singapore - Cruise - Singapore - New York

- Nhm th? ba 5 ng??i c l? trnh: New York - HongKong - Malaysia - Singapore - Cruise - Singapore - New
York

- Nhm th? t? 2 ng??i c l? trnh: SiGn - Singapore - Cruise - Singapore - SiGn

** Nhm th? nh?t v nhm th? ba g?p nhau ? HongKong r?i tch ra, r?i g?p l?i ? Singapore, r?i tch ra nhm th? nh?t ?i Thailand v nhm th? ba v? M?

** T?t c? cc nhm c th?i gian chung ? Singapore v 7 ngy trn du thuy?n.

** Nhm th? hai v nhm th? ba cng t? Singapore v? New York chung m?t chuy?n bayTi thu?c nhm th? ba v k? l?i v? l? trnh n?y:


1- CH?NG TH? NH?T: NEW YORK - HONGKONG

Nh? nh?ng l?n ?i ? ?y b?ng ???ng hng khng, chng ti k g?i hnh l v qua security check m?t gi? tr??c khi my bay c?t cnh ... Chuy?n bay th?ng t? New York ??n HongKong ph?i m?t 16 gi? bay ngn ng??c ...?? tiu khi?n th?i gian qua ch?m ch?p ?, ti ? thu s?n vo my tnh b?ng phim truy?n di c? 44 gi? ?? xem ... su?t 16 gi? ? my ?i?n tho?i ?ng l?i v xi roarming qu?c t? v c? dng Wi-Fi trn my bay c?ng r?t ??t ti?n.

Trong cc l?n v? VN tr??c ?y ti th??ng qu c?nh qua Hn Qu?c ho?c ?i Loan, cc chuy?n ?i ?y c khi gh l?i Alaska ch?ng h?n m?t gi?, c khi bay th?ng v g?n nh? sau khi qua kh?i Anchorage, Alaska r?i t?t c? ??u c?p Thi Bnh D??ng c?a Chu ?? ??n n??c qu c?nh ... Xong ti?p t?c v? VN.L?n n?y hng Cathay Pacific l?i theo l? trnh khc, sau khi r?i phi tr??ng JFK ? New York phi c? l?i c?p theo ??i Ty D??ng h??ng v? B?c C?c m khng ph?i l Alaska, t?c c?p v? tay ph?i ... Ph?n l?n ?o?n n?y phi c? bay trn khng ph?n c?a ??o Groenland c?a ?an M?ch(c l? khng ng??i ?), Groenland l ??o r?t l?n, do ? di?n tch c?a qu?c gia ?an M?ch tr? thnh l?n nh?t th? gi?i. Theo nh? b?n ?? v? trn gi?y th ??o Groenland chi?m tr?n B?c C?c, nh? v?y l?n n?y ti ? ???c ln t?i v bay qua chp c?a ??a c?u !
Qua kh?i Groenland, phi c? b?t ??u ??i h??ng ?ng Nam, v??t B?c B?ng D??ng ?? vo khng ph?n Ty B L?i c?a Nga, r?i Mng C? tr??c khi vo Hoa L?c, bn d??i m?t ??t cao ?? gi?m d?n .... Khi B?c Kinh n?m v? tay tri c?a l? trnh l lc phi c? h??ng v? ?i?m ??n HongKong ... D? nhin cc b?a ?n trn tr?i, khng l?y g h?ng th ch? nh? m?y ly r??u vang d? gi?c ng? ch?p ch?n.

Chng ti kh?i hnh ? New York lc 10 gi? sng ngy Oct 30, 2018 th 2 gi? sau ? t?c 12 gi? tr?a c?a New York th bn Chu ? l ngy Oct 31, 2018, nn ??n HongKong lc 14 gi? ??a ph??ng sau 16 gi? bay m ? thnh ra ?i t?i 2 ngy ???ng, l? th?u x??ng !
Th? t?c nh?p c?nh d? dng v mau chng, khng c v? k?p ti?n vo passport nh? ? Tn S?n Nh?t, Vi?t Nam ??nh cao v? lm kh d? !

Sau khi l?y hnh l xong, ra ngoi ? c ti x? xe ??t tr??c ?n b?ng cch ??a cao b?ng tn tr??ng ton l con trai chng ti. Vng vo m?t h?i chng ti ra bi ??u xe v ch? anh ta ?em xe ??n, ch?t h?t hnh l ln pha sau v r?i phi tr??ng h??ng v? khch s?n Royal Plaza Hotel, l?i thm l?n n?a ??n du l?ch n?i l?u thng tay tri!

Ch? Royal th??ng g?p ? cc qu?c gia ch?u ?nh h??ng c?a Anh Qu?c hnh nh? c ci g ? kh di?n t? hay ty c?m nh?n t?ng ng??i !? Ti sanh ra ? l dn thu?c ??a, nn ti th??ng d? ?ng khng th?y g hnh di?n.

C kho?ng 50 pht t? phi tr??ng v? khch s?n, ngang qua b?n tu c v? s?m u?t, l nh nh?ng c?n c?u. ???ng vo v n?i ?? xe xu?ng hnh l t??ng ??i h?p ... Khch s?n n?i li?n v?i m?t shopping center nhi?u t?ng, sau khi nh?n phng ngh? ng?i giy lt, chng ti ?n tr?a ? khu th??ng x n?y.Cch mua bn ? khu ?n u?ng trong th??ng x khng khc g Ch? L?n, ti cho l thi?u v? sinh, chn ??a thu gom, lau r?a nh? VN, khng c gi?y lau (napkin) ... ? M? th cc ti?m ?n n?y kh passed qua ki?m tra c?a Health Department ... Ti cho ?i?m d??i trung bnh ... N?u c n?n d?ch e r?ng lnh ?? !


Nov 28, 2018


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Dec 30 2018, 10:46 PM
Gửi vào: #2


Nh�Qu�
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,606
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8

** TH?I GIAN NG?N NG?I ? HONGKONG


Ni l ? HongKong 3 ngy: Oct 31, Nov 01 v Nov 02 nh?ng th?c t? r?t ng?n v lc ??n ? x? chi?u ngy Oct 31, 2018 ai n?y c?ng m?t nhoi sau chuy?n bay di, ngy Nov 01 l ton th?i gian, r?i sng s?m ngy Nov 02 ph?i ra l?i phi tr??ng ?? ?i Malaysia

Sau b?a ?n tr?a ? khu th??ng m?i, ni l ?n tr?a k? th?c ? chi?u theo gi? ??a ph??ng, m?t s? v? ng? s?m, nhm 7 ng??i g?m 4 ng??i c?a nhm th? nh?t ??n ?y m?y ngy tr??c v 3 ng??i c?a nhm th? ba trong s? ? c ti l?y tu ?i?n ng?m ?i xem ?ua ng?a ...

Su?t th?i gian ? HongKong ph?n l?n di chuy?n d?a vo v xe ?i?n ng?m n?y, th?c ra n nh? Credit Card, m?i l?n ?i xe ?i?n hay xe bus, ... c??c ph ???c tr? vo th? ... hnh th?c n?y r?t ph? thng ? vng lnh th? ??c bi?t ?.

?m ??n nhm ? xem ?ua ng?a l?i dng xe ?i?n ?? ??n khu ?n u?ng v? ?m, hnh thi nh? cc n?i ?n u?ng ngoi tr?i ? Ch? L?n ngy x?a, c?ng ?n nh?u x x x xo c?ng ??ng ngh?a v? sinh r?t t?i thi?u, ngay c? restroom ch? 1 phng v? sinh bn ng?i ch? khng l b?n men. So ra r?i khng c ?u b?ng M?!Sau ? ?i b? v? khch s?n, c?ng kh xa, ci kh? l u?ng kh nhi?u bia ph?i g?p rt t?i n?i ? ?? gi?i t?a p l?c, khng c th t t ngo?n c?nh, HongKong khng c th? "ti?n ch c?n thi?t" nh? th? trn ???ng ph? ! Tm l?i l ti khng khoi KH cht no !

***

Ngy chnh Nov 01 ? HongKong b?t ??u b?ng b?a Dim Sum trong nh hng r?ng ri trong khu th??ng x, cc th?c ?n kh ngon t?m c? New York.
Sau b?a ?i?m tm n?y, c? hai nhm th? nh?t v th? ba l?y taxi ?? ra ?i?m chnh c?a HongKong th??ng th?y quay c?nh trong cc phim ?nh n?i ti?ng m nh?ng ai m phim HongKong ??u bi?t. B?y gi? ti m?i bi?t h?i hm qua t?i nay, ti ?ang ? trn ph?n ??t c tn g?i l C?u Long, cn HongKong l b? pha bn kia !

Sau khi ch?p hnh ba xua, chng ti xu?ng ph c mua v ?? sang HongKong th?c s?.


NhQu Dec 30, 2018--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không bì với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc m� hiền kh� thứ hơn
Nh�Qu�H�nhHương/Nh�Qu�TrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn H�NHHƯƠNG/DiễnĐ�nThơVănTINHKH�I
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 26th March 2019 - 09:36 AM