Nhận Được Hồng Thiệp CủaNguyễn Thanh Hòa-Trần Thị Thanh Thủy(Cựu Học Sinh Trung Học Ba Tri Thế Hệ 1965)


&


Mr. Mike Post(Jacksonville, Florida-USA)Định Việc Trăm Năm Chồng Vợ Cho:

Trưởng Nam NGUYỄN ANH DŨNG Sánh Duyên Cùng NINA POST Trưởng Nữ
Cùng Gởi Lời Đến:
- CHÚC MỪNG HAI GIA ĐÌNH ĐƯỢC DÂU HIỀN RỂ THẢO -
- CHÚC ANDY & NINA TRĂM NĂM HẠNH PHÚC -


CÙNG CHÚC MỪNG ĐẾN DŨNG & NINA:
Mợ hai và các anh chị nhà cậu (Hai PHÁT)Mợ ba và Các anh chị nhà cậu (Ba ĐẠT)Dì dượng tư và các anh chị nhà dì (Tư LỆ)Dì dượng năm và các anh chị nhà dì (Năm NGA)Dì dượng bảy và các em nhà dì (Bảy HUÊ)Dì dượng tám và các em nhà dì (Tám VÂN)Dì dượng chín và em nhà dì (Chín NGỌC)