PHẦN GỢI Ý
Tuần trước anh Đỗ Quang Hạnh, Chs/THKH 1958 có điện thoại nói chuyện với chúng tôi, qua đó anh có gợi ý lập một TOPIC về Thầy Cô của Trường Trung Học Bến Tre-Kiến Hòa đã quá vãng .


Cụ thể là hình ảnh liên quan đến phần mộ hay những sự vật tương tự như bài vị, bảng kỷ niệm, ... ghi rõ nơi tọa lạc hay nơi lưu giữ


Mục đích khi quý anh chị em Cựu Học Sinh có dịp ghé qua viếng tỏ lòng tri ân Quý Ân Sư


Anh Đỗ Quang Hạnh đã có phối hợp cùng anh Nguyễn Duy Trảng, chs/THKH 1955 để tiến hành; Tuy nhiên, chúng tôi ở BTH thấy rằng cần phổ biến rộng rãi để có sự tham gia của quý anh chị em cựu học sinh và cả quý thầy cô còn sanh tiền


BTH là nơi phổ biến tin tức rất hoan nghinh đón nhận sự cộng tác của tất cả.LIÊN LẠC:


1- Đỗ Quang Hạnh: email ----- dqhanh7@yahoo.com


2- Trần Bình Trọng: email ---- trongbtran@yahoo.com hoặc nhaque43@gmail.com


3- Phạm Bạch Nga: email ---- pthbachnga@gmail.com
Xin Cám Ơn Sự Quan Tâm


Thay BTH: NhàQuê Mar 03, 2016