Trợ giúp - Tìm kiếm - Danh sách - Lịch
Full Version: CácNghiênCứu TOÁN GầnĐây
BenTreHome Forums > TỔNG QUÁT - DIỄN ĐÀN CHUNG > GIÁO DỤC
Nguyễn đồng Danh
Xin giới thiệu phát minh của thần đồng toán học Nguyễn trần Chướng:
a/ 79 x 39 = 3081
b/ 86 x 84 = 7224

Bạn có thể viết ngay kết quả mà không cần một phép nhân nào ( làm xiếc được đấy ! )
Hướng dẫn:
a/ và b/ dùng hai thừa số có cặp số hàng đơn vị giống nhau (số 9, bài a/) hay có cặp số hàng chục giống nhau (số 8, bài b/) và cặp còn lại có tổng bằng 10. Khi điều kiện nầy thỏa mãn thì kết quả như sau:
- hai số đuôi của kết quả là tích hai số đuôi
- hai số đầu của kết quả là tích hai số đầu + số giống nhau (bài a là số 9 và bài b là số 8).
(Gởi lên bentrehome thay cho thần đồng toán học NTC). tongue.gif
Nguyễn đồng Danh
Thần đồng toán (bé Nguyễn trường Chấng) vừa gởi tặng bà con bentrehome phát minh mới sau đây:
a. 85 x 65 = 5525
b. 95 x 45 = 4275
c. 75 x 95 = 7125

Bạn có thể viết ngay kết quả mà không cần một phép nhân nào (làm xiếc được đấy).
Giải đáp:
Bài nhân gồm hai thừa số đều có hai chữ số, mà chữ số cuối phải là 5. Khi điều kiện nầy thỏa mãn thì kết quả như sau:
. hai số đuôi là 75 nếu hai số hàng chục của hai thừa số là một chẵn, một lẻ và là 25 trong các trường hợp khác (cùng lẻ hoặc cùng chẵn)
. hai số đầu là tích hai số đầu + phần nguyên trung bình cộng cùa chúng.

Nguyễn trường Chấng.
diacakho
hoan hô em bé Nguyễn trường Chấn nhé ! với tài năng thiên phú của em
bentre
QUOTE(diacakho @ May 16 2007, 08:19 PM)
hoan hô em bé  Nguyễn trường Chấn nhé ! với tài năng  thiên phú của em
*Cụ diacakho ơi - Cụ phạm trường quy rồi đó - Chấng có chữ G sau cùng nhé. Tên em bé là như vậy đó, xin đừng hỏi tại sao tongue.gif
bentre

Công trình nghiên cứu của gs Nguyễn Trường Chấng được công bố trên báo chí Việt nam:
Tags: Hội Toán, Nguyễn Trường Chấng, máy tính bỏ túi, trên máy tính, hệ phương trình, chương trình giải, nhà nghiên cứu, bậc cao, lập trình.

Ông Nguyễn Trường Chấng (ảnh: N.Thạch)

Nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Trường Chấng (Ủy viên Hội Toán học TP Hồ Chí Minh) vừa lập trình thành công chương trình giải hệ phương trình từ 4 ẩn trở xuống (chứa cả các hàm, lượng giác, mũ, lũy thừa bậc cao, căn số bậc cao...) trên máy tính bỏ túi.
Giải thuật này có thể được lập trình trên máy tính bỏ túi TI83 trở lên, thời gian để máy tính giải các hệ phương trình phức tạp nhất tối đa từ 3 đến 5 phút.

Tố Tâm.

Việt Báo (TheoThanhNiên).


NhaQue


Bài Nghiên Cứu Của Thầy NGUYỄN TRƯỜNG CHẤNG, Chs Trung Học Kiến Hòa 1956-1963


NhaQue

BenTreHome

BenTreHome


NhaQue


BenTreHomeBenTreHome
Ý KIẾN VỀ BẢNG CỬU CHƯƠNG

------------

Nguyễn Trường ChấngMình có ý kiến nầy, mong các bạn tham khảo

Nhằm cho trẻ nhỏ học khỏe hơn , bài vở ngắn hơn.Bảng cửu chương (trẻ nhỏ vốn rất sợ), theo mình có thể dạy như thế nầy chăng ?:

Cửu chương 1 :
1 x 1 = 1

Cửu chương 2 :
1 x 2 = 2
2 x 2 = 4

Cửu chương 3 :
1 x 3 = 3
2 x 3 = 6
3 x 3 = 9

Cửu chương 4 :
1 x 4 = 4
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
4 x 4 = 16

Cửu chương 5 :
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25

Cửu chương 6 :
1 x 6 = 6
2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30
6 x 6 = 36

Cửu chương 7 :
1 x 7 = 7
2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
5 x 7 = 35
6 x 7 = 42
7 x 7 = 49

Cửu chương 8 :
1 x 8 = 8
2 x 8 = 16
3 x 8 = 24
4 x 8 = 32
5 x 8 = 40
6 x 8 = 48
7 x 8 = 56
8 x 8 = 64

Cửu chương 9 :
1 x 9 = 9
2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45
6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9 x 9 = 81


Sau đó nói cho trẻ biết phép nhân có tính 2x3 =3x2, . . ., 5x7=7x5, . . .(tính giao hoán)
Dạy như vầy chắc trẻ em khỏe lắm


BenTreHome


Ý KIẾN VỀ BẢNG CỘNG

------------ Nguyễn Trường Chấng


Mình có ý kiến nầy, mong các bạn tham khảo

Nhằm cho trẻ nhỏ học khỏe hơn , bài vở ngắn hơn.Bảng cộng (thật ra trẻ có thể tính trực tiếp từ bộ thẻ đũa), theo mình có thể dạy (phỏng theo bảng nhân) như thế nầy chăng ?:


Bảng cộng 1 :

1 + 1 = 2

Bảng cộng 2 :

1 + 2 = 3
2 + 2 = 4

Bảng cộng 3 :

1 + 3 = 4
2 + 3 = 5
3 + 3 = 6

Bảng cộng 4 :

1 + 4 = 5
2 + 4 = 6
3 + 4 = 7
4 + 4 = 8

Bảng cộng 5 :

1 + 5 = 6
2 + 5 = 7
3 + 5 = 8
4 + 5 = 9
5 + 5 = 10

Bảng cộng 6 :

1 + 6 = 7
2 + 6 = 8
3 + 6 = 9
4 + 6 = 10
5 + 6 = 11
6 + 6 = 12

Bảng cộng 7 :

1 + 7 = 8
2 + 7 = 9
3 + 7 = 10
4 + 7 = 11
5 + 7 = 12
6 + 7 = 13
7 + 7 = 14

Bảng cộng 8 :

1 + 8 = 9
2 + 8 = 10
3 + 8 = 11
4 + 8 = 12
5 + 8 = 13
6 + 8 = 14
7 + 8 = 15
8 + 8 = 16

Bảng cộng 9 :

1 + 9 = 10
2 + 9 = 11
3 + 9 = 12
4 + 9 = 13
5 + 9 = 14
6 + 9 = 15
7 + 9 = 16
8 + 9 = 17
9 + 9 = 18


Sau đó nói cho trẻ biết phép cộng có tính 2+3 =3+2, . . ., 5+7=7+5, . . .(tính giao hoán)
Dạy như vầy chắc trẻ em khỏe lắm


BenTreHome


BenTreHome
bentre
Hoan nghênh bài Ý kiến về Bảng Cửu Chương của giáo sư Nguyễn Trường Chấng. Công nhận cách dạy này sẽ giúp trẻ con đỡ sợ việc học thuộc lòng Bảng Cửu Chương.

BenTreHome
QUOTE(BenTreHome @ Sep 22 2011, 09:52 AM) *Ngồi buồn mình viết lại bài " Tìm dấu hiệu chia hết từ chữ số cuối" hoàn chỉnh hơn, đầy đủ hơn (mời bạn xem thử , giải trí), bài trước bạn đã đăng lên Ben trehom.net vẫn rất tốt nhưng nếu có thể được thì thay vào bằng bài mới nầy sẽ hay và đầy đủ hơn.
BenTreHome

BenTreHome

BenTreHome


Chứng minh cách vẽ cạnh ngũ giác đều bằng thước và compa


BenTreHome


BenTreHome


BenTreHomeThis is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.